STARTSEITE WARENKORB KONTAKT AGB IMPRESSUM Datenschutz
 
Aktuelle Angebote Archäologie Verlag Beier und Beran
Alteuropäische Forschungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Angebot für Kinder Archäologie Verlag Beier und Beran
Antiquariat Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Brandenburg Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Norddeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen-Anhalt Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Schwarzmeergebiet Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Thüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Westfalen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologisches Museum MLU Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäozoologie / Anthropologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Außergewöhnlich Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge MA Ostthüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge UFG Mitteleuropa Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge zur Altwegeforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Belletristik Archäologie Verlag Beier und Beran
Bestimmungsbücher Archäologie Verlag Beier und Beran
Bildbände Archäologie Verlag Beier und Beran
Burgenforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Einzeltitel Archäologie Verlag Beier und Beran
Epochen & Themen Archäologie Verlag Beier und Beran
Ethnographie / Ethnologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Industriegeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Jenaer Schriften Archäologie Verlag Beier und Beran
Knasterkopf Archäologie Verlag Beier und Beran
Kunst- und Kirchengeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Lutherarchäologie & Reformation Archäologie Verlag Beier und Beran
Museumskunde / Museologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Museumskunde / Museumsarbeit Archäologie Verlag Beier und Beran
Neuerscheinungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Paläoontologie / Geologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Praehistoria Thuringica Archäologie Verlag Beier und Beran
Regionales Mitteldeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Sonderdrucke Archäologie Verlag Beier und Beran
Tschechische Literatur Archäologie Verlag Beier und Beran
Varia Archäologie Verlag Beier und Beran
Vorankündigungen / im Druck Archäologie Verlag Beier und Beran
Zeitschrift/Reihen Archäologie Verlag Beier und Beran
Castellologica Bohemica

Castellologica Bohemica

Castellologica Bohemica 11 Castellologica Bohemica Castellologica Bohemica 11
Autor: Ed. T. Durdik | Erscheinungsjahr: 2008
750 pp. with figs., German and English summaries
Inhalt:
Papers dedicated to the broad field of castellological problems, esp. the investigation of castles, fortresses, militaria and everyday-life in Bohemia, but also in other European countries. Inhalt: Studien Karel Sklenář: „Pohanské“ počátky českých hradů v představách romantické archeologie – „Heidnische“ Anfänge böhmischer Burgen in Vorstellungen der romantischen Archeologie František Gabriel: Vztah stavby „věž“ k typu „skalní hrad“ v severních Čechách – Beziehung des Baus „Turm“ zum Typ“ Felsenburg“ in Nordböhmen Pavel Bolina – Jana Němcová – Pavel Šlézar: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku – Zum Beginn der Burg in der Region Moravská Třebová (Mährisch Trübau) Daniel Kovář: Písemné zprávy o stavební činnosti na drobných panských sídlech Českobudějovicka v raném novověku – Schriftliche Berichte úber die Bauaktivität der kleineren Herrensitze der Region Böhmisch Budweis in der frühen Neuzeit Europäische Burgenkunde Thomas Kühtreiber – Olaf Wagener: „…sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die puhl…“. Vorwerke / vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum. – „…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Vysunutá / předsunutá opevnění v německojazyčném prostoru – „…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Outer defence / advanced fortifications in German speaking regions Günther Buchinger – Paul Mitchell – Doris Schön – Helga Schönfellner-Lechner: Die domus Gozzonis in Krems an der Donau – Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem 13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters – Domus Gozzonis v Krems an der Donau –Dům rychtáře Gozza z 13. století a jeho vývoj do sklonku středověku – The domus Gozzonis in Krems an der Donau – The house of town magistrate Gozzo from the 13th century and its developement until the end of the Middle Ages Ladislav Holík: Maďarská rezidenční architektura mezi gotikou a renesancí – Die ungarische Residenzarchitektur zwischen Gotik und Renaissance Abhandlungen Tomáš Durdík: Předsunutá bašta hradu Týřova – Die vorgelagerte Bastei der Burg Týřov František Záruba: Vlašský dvůr – Welscher Hof Jiří Slavík: Vízmburské kuchyně – Die Rauchlochküche Vízmburk Josef Hložek – Roman Křivánek: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ – Die komplexe nicht destruktive Untersuchung der Burg Liběhrad,Bezirk Prag-West Jaroslav Panáček: Opravy hradu Ralsko v letech 1937–1939 – Reparaturen auf der Burg Ralsko (Roll) in den Jahren 1937 bis 1939 Jan Lhoták: Hrad Kašperk a jeho panství – Die Burg Kašperk (Karlsberg) und ihre Domäne Jaroslav Pachner: Hausberk – hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova – Hausberk – Burganlagen im erzgebirgischen Tal des Baches Chomutovka bei Chomutov (Komotau) Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění – pět let výzkumů a rekonstrukcí (2002–2006) – Die Feste Lštění – Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen (2002–2006) Jiří Jánský: Tvrz a statek Lštění za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích – Feste und Landgut Lštění unter den Grafen von Bubna und Littitz auf Srbice Linda Foster – Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění, archeologický výzkum 2003–2005 – Feste in Lštění, archäologische Untersuchung 2003–2005 Petr Kočár – Zdeňka Sůvová – Romana Kočárová – Vlasta Janovská: Lštění – bioarcheologický výzkum středověké tvrze – Lštění – die bioarchäologische Untersuchung einer mittelalterlichen Feste Radim Vrla – Jiří Novotný: Jihovýchodní část opevnění hradu Buchlova – Der Südöstliche Befestigungsteil der Burg Buchlov Militaria Vendula Vránová – Jakub Vrána: Olověné projektily z hradu Tepence – Bleiprojektile aus der Burg Tepenec Petr Žákovský: Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova – Weidmesser aus den Sammlungen der staatlichen Burg Zvíkov Petr Žákovský: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Příspěvek ke klasifikaci a datování hrotů kopí s částečně hraněnou tulejí – Tausierte Lanze mit Namen Viktorín von Žerotín. Beitrag zur Klassifizierung und Datierung der Lanzenspitzen mit teilweise gekanteten Dille Kacheln/Münzen Tomáš Durdík – Čeněk Pavlík: Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně – Kacheln aus der Burg und Schloss Bechyně Čeněk Pavlík: Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova – Imposante Reste von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku – Im Areal der untergegangenen Burg Vizmburk abgelagerte Münzen Forschungen Tomáš Durdík – Jiří Fröhlich: Výzkum v lapidáriu v jižním křídle píseckého hradu – Forschung im Lapidarium des Südflügels der Burg Písek Jan Frolík: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech 2004–2006) – Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse 2004–2006) Daniel Kovář: Dva opomíjené ikonografické doklady k podobě hradu ve Stráži nad Nežárkou – Zwei übergangene ikonographische Belege zur Gestaltung der Burg in Stráž nad Nežárkou Jan Prostředník: Záchranný výzkum gotického sklepa na třetím skalním bloku hradu Valdštejn – Rettungsforschung des gotischen Kellers am dritten Felsblock der Burg Valdštejn Jan Štětina: Nové poznatky k hradu Blansko (okr. Blansko) – Neue Erkenntnisse zur Burg Blansko (Bez. Blansko) Chronik – Bibliographie (Rezensionen) Autoren
Bestellnr.: 6-5-11
31,00 €
 
Verlag Beier und Beran
> Tschechische Literatur > Castellologica Bohemica > Castellologica Bohemica