STARTSEITE WARENKORB KONTAKT AGB IMPRESSUM Datenschutz
 
Aktuelle Angebote Archäologie Verlag Beier und Beran
Alteuropäische Forschungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Angebot außergewöhnlicher Titel (Geschenkboutique) Archäologie Verlag Beier und Beran
Angebot für Kinder Archäologie Verlag Beier und Beran
Antiquariat Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie in Brandenburg Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie in Westfalen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen-Anhalt Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Schwarzmeergebiet Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Thüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologisches Museum MLU Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäozoologie / Anthropologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge MA Ostthüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge UFG Mitteleuropa Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge zur Altwegeforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Bergbau Archäologie Verlag Beier und Beran
Bestimmungsbücher Archäologie Verlag Beier und Beran
Bildbände Archäologie Verlag Beier und Beran
Burgenforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Die Juden und Erfurt  Archäologie Verlag Beier und Beran
Einzeltitel Archäologie Verlag Beier und Beran
Epochen & Themen Archäologie Verlag Beier und Beran
Ethnographie / Ethnologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Industriegeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Jenaer Schriften Archäologie Verlag Beier und Beran
Knasterkopf Archäologie Verlag Beier und Beran
Kunst- und Kirchengeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Lutherarchäologie & Reformation Archäologie Verlag Beier und Beran
Museumskunde / Museumsarbeit Archäologie Verlag Beier und Beran
Neuerscheinungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Numismatik Archäologie Verlag Beier und Beran
Paläoontologie / Geologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Praehistoria Thuringica Archäologie Verlag Beier und Beran
Regionales Mitteldeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Sonderdrucke Archäologie Verlag Beier und Beran
Tschechische Literatur Archäologie Verlag Beier und Beran
Varia Archäologie Verlag Beier und Beran
Vorankündigungen / im Druck Archäologie Verlag Beier und Beran
Zeitschrift/Reihen Archäologie Verlag Beier und Beran
Castrum Pragense (Archeologický ústav AV CR)

Castrum Pragense

Castrum Pragense 11: Pohrebiste na Loretanskem námesti v Praze-Hradcanech. Archeologicky vyzkum . Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl I a plány   Castrum Pragense (Archeologický ústav AV CR) Castrum Pragense 11: Pohrebiste na Loretanskem námesti v Praze-Hradcanech. Archeologicky vyzkum . Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl I a plány
Autor: Boháčová, Ivana - Blažková, Gabriela | Erscheinungsjahr: Praha 2011
348 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in S/W, Beiträge in Tschechisch und Englisch, 29,7 x 21 cm, Broschur -- 348 pages, numerous illustrations and tables in S / W, contributions in Czech and English, 29,7 x 21 cm, paperback
Inhalt:

Dvoudílná publikace jednoho z nejstarších plošných zásahů do komplikovaného prostředí stratigrafií preurbáního a urbáního organismu v Čechách. Publikace přináší souhrn a základní vyhodnocení výjimečného souboru pramenů (díl I), spojených s nejrozsáhlejším pohřebním areálem v historickém jádru Prahy. Areál byl dlouhodobě využíván během raného a vrcholného středověku i v novověku a v jeho proměnách lze zachytit obecné jevy a tendence vývoje středověké společnosti. Pohřebiště je pozoruhodné skutečností, že jeho funkce nebyla zcela kontinuální, ale že do jeho prostoru nebo do jeho částí se opakovaně vracely sídelní aktivity. Publikace je současně i kritickou edici primární a sekundární dokumentace výzkumu (plánová příloha k dílu I a díl II).


Two-part publication of one of the oldest surface interventions in the complicated environment of strains of pre-urban and urban organisms in Bohemia. The publication presents a summary and basic evaluation of the exceptional collection of sources (part I), connected with the most extensive burial site in the historical center of Prague. The area has been used for many years during the early and high Middle Ages and in the Modern Age, and its variations can capture the general phenomena and tendencies of the development of medieval society. The burial ground is noteworthy because its function was not entirely continuous, but that its settlement or part of it repeatedly returned to its settlement activities. The publication is also a critical edition of the primary and secondary research documentation (Schedule Appendix to Part I and Part II).
Besonderheiten:
besteht aus 2 Bänden (Díl I, Plány)
Bestellnr.: 6-7-11-1
20,00 €
 
Verlag Beier und Beran