Bd. 32: Sborník príspìvkù prednesených na XXXVIII. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním Archeológia stredovekého mesta (Archäologie der mittelalterlichen Stadt), Bardejov – Zlaté, 18. – 22. septembra 2006

39,00 

Artikelnummer: 6-13-32 Kategorien: ,

Tagungsband der 38. Internationalen Tagung der Mittelalterarchäologen: ‘Archäologie der mittelalerlichen Stadt“ ———- Témata: Pocátky mìst na Moravì a v Dolních Rakousích, archeologie k poznání moravských, slezských a jihopolských mìst, specifika výzkumu báòských mìst, mìstská opevnìní a mìstské hrady, hradištì, mìstská tržištì, mìsta a stredovìké cesty, støedovìké vesnice, rotundy, kostely, karnery, zvonice, ekonomické styky s Itálií v obraze archeologických nálezù, výzbroj m욝anù, pohrební výbava, stredovìká kamna a kamnové kachle, zpracování kosti a parohu, nástìnné malby, kamenické prvky, sklo. Lokality: Banská Štiavnica, Bardejov, Beckov, Benátky u Litomyšle, Benešov, Brno, hrad Brumov, Cistá u Litomyšle, hora Gromnik (PL), hrad Hrubý Rohozec, Cheb, Jemnice, Jeseník, Jièín, Kolín, Košice, Kralovice u Rakovníka, Krakov, Kutná Hora, Litomìrice, Litomyšl, Most pri Bratislave, Nitra, Praha, Praha-Vyšehrad, Prachatice, Prievidza, Sabinov, Sobìslav, hrad Valeèov, Vratislav, Zvolen.

Gewicht 750 g
Bestellnr

6-13-32

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

archaeologia historica

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Bd. 32: Sborník príspìvkù prednesených na XXXVIII. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním Archeológia stredovekého mesta (Archäologie der mittelalterlichen Stadt), Bardejov – Zlaté, 18. – 22. septembra 2006

Autor

Vydali: MVS v Brnì, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brnì a AÚ AV CR v Brnì.

Erscheinungsjahr

Titel nur 1 x verfügbar – Brno 2007

TechnischeAbgaben

535 S., 34 Beiträge zum Stand der Forschung, zahlreiche Abbildungen, Karten und Pläne in SW, 24, 0 x 17, 0 cm, Festeinband

Inhalt

Tagungsband der 38. Internationalen Tagung der Mittelalterarchäologen: 'Archäologie der mittelalerlichen Stadt“ ———- Témata: Pocátky mìst na Moravì a v Dolních Rakousích, archeologie k poznání moravských, slezských a jihopolských mìst, specifika výzkumu báòských mìst, mìstská opevnìní a mìstské hrady, hradištì, mìstská tržištì, mìsta a stredovìké cesty, støedovìké vesnice, rotundy, kostely, karnery, zvonice, ekonomické styky s Itálií v obraze archeologických nálezù, výzbroj m욝anù, pohrební výbava, stredovìká kamna a kamnové kachle, zpracování kosti a parohu, nástìnné malby, kamenické prvky, sklo. Lokality: Banská Štiavnica, Bardejov, Beckov, Benátky u Litomyšle, Benešov, Brno, hrad Brumov, Cistá u Litomyšle, hora Gromnik (PL), hrad Hrubý Rohozec, Cheb, Jemnice, Jeseník, Jièín, Kolín, Košice, Kralovice u Rakovníka, Krakov, Kutná Hora, Litomìrice, Litomyšl, Most pri Bratislave, Nitra, Praha, Praha-Vyšehrad, Prachatice, Prievidza, Sabinov, Sobìslav, hrad Valeèov, Vratislav, Zvolen.

Besonderheiten

alle Beiträge in Deutsch oder mit ausführlicher deutscher Zusammenfassung (!)