Castellologica Bohemica 19

25,00 

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Castellologica bohemica ist eine Anthologie, die sich einer Vielzahl von kastelologischen Themen widmet. Im Allgemeinen konzentriert es sich hauptsächlich auf das Thema befestigte mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungen, befestigte Kirchen und Stadtbefestigungen. Die Sammlung enthält Studien aus der tschechischen und europäischen Kastelologie sowie ein Literatur- und Nachschlagewerk zum Thema tschechische befestigte Siedlungen.

Obsah/Inhaltsverzeichnis:

Studie

Martin Lacina – Jan Musil:
• Aktuální stav poznání hradu Rabštejnka (okr. Chrudim) a jeho hmotné kultury

Petr Kastl:
• Obytné věže (donjony) vybudované ve 14. století a možnosti jejich stavebniího provedení na příkladech šlechtických hradů v Plzeňském kraji

Daniel Kovář:
• Doklady o stavební podobě zaniklých tvrzí v Machovicích na Českobudějovicku

Jaroslav Panáček:
• Anselm a Předbor z Ronova – ale ze kteréhor?

Bogusz Wasik:
• Monumental castle architecture in Teutonic’s Prussia. Development and Building
Techniques

Bogusz Wasik – Marcin Wiewióra:
• Lipienek i Starogród – wyniki bada´n archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w 2018 roku

Anna Marciniak-Kajzer:
• Motte-and-Bailey Castles and Problems With Dating Their Origins in Poland

Kronika

Jaroslav Panáček:
• Netradiční laudatio Františku Gabrielovi k sedmdesátinám

Josef Hložek:
• František Gabriel jako vedoucí Katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a vedoucí redaktor časopisu Castellologica bohemica

Zlata Gersdorfová:
• Nekrolog Petra Rožmberského

Konference, pracovní setkání, workshopy

Josef Hložek:
• Konference Křivoklát 2019. V. ročník mezinárodní konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka

Recenze

Zlata Gersdorfová:
• Miroslav Dejmal- Libor Jan – Rudolf Procházka (edd.): Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha 2019

Zlata Gersdorfová:
• Michal Doskočil – Tomáš Durdík – Viktor Sušický: Zříceniny hradů, tvrzi a zámků. Jižní Čechy, Praha 2019

Zlata Gersdorfová:
• Dalibor Janiš – Radim Vrla a kol.: Hrady Zlínského kraje. Lukov 2018

Josef Unger:
• Zahraniční periodika

Zprávy z redakční rady

Seznam autorů

Gewicht 543 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-5-19

Hauptgruppe

Castellogica Bohemica

KurzbezTitel

Castellologica Bohemica 19

Autor

Zlata Gersdorfová, Josef Hložek – Herrausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – Společnost přátel starožitostí

Erscheinungsjahr

Plzeň 2020

Technische Angaben

197 Seiten, 14 Beiträge zum Stand der Forschung, zahlreiche Abb., Karten und Pläne in SW und Farbe, tschechisch und umfangreichen Zusammenfassungen in Deutsch, 29,8 x 21,1 cm, Broschur