POHŘEBIŠTĚ ČÁSLAV – U STÍNADEL A LUŽICKÁ KULTURA VE STŘEDOČESKÉM POLABÍ

39,00 

Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno. Během záchranného archeologického výzkumu v letech 2012 a 2014 bylo v Čáslavi v poloze U Stínadel odkryto 223 hrobů a více než stovka dalších objektů, v nichž bylo objeveno přes šest set identifikovatelných keramických jedinců a současně několik desítek bronzových artefaktů. Stávající pramenná základna evidovaných hrobových celků z území středočeské sídelní oikumeny lužické kultury byla tímto výzkumem dvojnásobně navýšena. Monografie nepřináší pouze katalog všech nálezů a jejich kresebnou dokumentaci, ale také analýzu shromážděných artefaktů a antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků. Současně jsme považovali za nutné přistoupit k následné syntéze, která hodnotí nejen podobu pohřebiště, časový interval, ve kterém bylo využíváno, a jeho geografický a sídelní kontext, ale předkládá rovněž aktuální souhrn poznatků, jež jsou spojeny s výzkumem lužické kultury ve středočeském Polabí.

Obsah

Úvod
Radka Šumberová, Luboš Jiráň

Postavení a význam pohřebiště v Čáslavi — U Stínadel
Luboš Jiráň

Geografický a sídelní kontext naleziště
Radka Šumberová

Okolnosti a průběh výzkumu
Radka Šumberová, Filip Velímský

Katalog objektů a nálezů
Radka Šumberová

Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze žárového pohřebiště
Hana Brzobohatá

Analýza pohřebního ritu
Radka Šumberová

Bronzové artefakty z pohřebiště
Luboš Jiráň

Keramika
Radka Šumberová

Prostorová analýza pohřebiště
Markéta Končelová, Radka Šumberová

Chronologie pohřebiště
Radka Šumberová, Luboš Jiráň

Spektrum keramických tvarů v hrobech lužické kultury
Luboš Jiráň

Lužická kultura ve středočeském Polabí
Luboš Jiráň

Literatura

Summary

Tabulky / Plates

Příloha 1 / Annex 1

Gewicht 2050 g
Größe 30 × 41 cm
Bestellnr

6-8-88

Hauptgruppe

Archäologie Böhmen

KurzbezTitel

POHŘEBIŠTĚ ČÁSLAV – U STÍNADEL A LUŽICKÁ KULTURA VE STŘEDOČESKÉM POLABÍ

Autor

Herrausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Erscheinungsjahr

Praha 2021

Technische Angaben

440 stran, četné barevné ilustrace, články v češtině, 30,0 x 21,4 cm, Vydání v pevné vazbě