Archaeologia historica 39/2014/1 — ANALÝZA, TECHNOLOGIE, EXPERIMENT

35,00 

Artikelnummer: 6-13-39 Kategorien: ,

Zden?k M??ínský: Ran? st?edov?ká keramika na Morav? a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století)
Jan Havrda – Kristýna Mat?jková: Hrn?í?i ve st?edov?ké Praze : výsledky výzkumu výrobních za?ízení z malé strany v kontextu dosavadních poznatk?
Alexandra Kloužková – Petra Zemenová – Na?a Profantová: Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nález? z 6.–11. století z Roztok u Prahy
Alexandra Kloužková – Petra Zemenová – Jan Frolík – Ljuba Svobodová: Hodnocení st?edov?ké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS
Kristýna Mat?jková: Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických soubor? z m?stských souvrství
Zde?ka Bo?ková – Kate?ina Doležalová – Šimon Kochan – Jana Mazá?ková – Karel Slaví?ek – Jakub T?snohlídek: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhot?
Martin Hložek – Irena Loskotová: Zdroje keramických surovin brn?nské kachlové produkce 15. století
Markéta Tymonová: Výroba kamná?ské keramiky v ?eských zemích a dílna v Opav?
Dominika Mazur: Kafle piecowe jako ?ród?o materialne i ikonograficzne : znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów ?ycia codziennego dawnych spo?ecze?stw
Monika Broszko: Kafle z Jaros?awia jako ?ród?o do dziejów bada? nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli
Veronika Dudková – Ji?í Orna – Petr Netolický: Špitální areál sv. Má?í Magdalény v Plzni
Ivana Bohá?ová – Ji?í Hošek: Archeologie st?edov?kých konstruk?ních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z poh?ebišt? p?i kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
Aleš Hoch – Miroslav Dejmal: D?ev?né provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Ludmila Šejvlová – Estelle Ottenwelter – Jan Frolík: Zhotovení repliky st?íbrných gombík? z ran? st?edov?kého poh?ebišt? v Lumbeho zahrad? na Pražském hrad?
Zde?ka M?churová – Alena Selucká – Martin Zmrzlý: Pásové ?et?zy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu p?írodov?dných metod zkoumání
Milena Bravermanová – Helena B?ezinová: Tkanice z poh?ebních šat? jedné z ?eských královen zhotovená technikou tkaní na desti?kách
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Poh?ebišt? z 10. století v Praze-St?ešovicích – p?edb?žná zpráva
Petra Stránská: Antropologická analýza lidských kostrových poz?statk? z ran? st?edov?kého poh?ebišt? v Praze-St?ešovicích, poloha Triangl

VARIA

Marek Suchý: Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním st?edov?ku : výpov?? písemných pramen?
Petra Šimon?i?ová Koóšová: Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave
Marcela Waldmannová: Ozdobná st?ešní keramika na hradech Velhartice a Švihov

Gewicht 780 g
Bestellnr

6-13-39

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

archaeologia historica

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Archaeologia historica 39/2014/1 — ANALÝZA, TECHNOLOGIE, EXPERIMENT

Autor

Zden?k M??ínský, Pavel Kou?il, (Eds.) — Herausgeber: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ?R, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ?R, Praha, v.v.i.; et al.

Erscheinungsjahr

Brno 2014

TechnischeAbgaben

401 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in S/W, Beiträge in Tschechisch und Englisch, Zusammenfassung in Deutsch, 24 x 17, 5 cm, Broschur

Inhalt

Zden?k M??ínský: Ran? st?edov?ká keramika na Morav? a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století) Jan Havrda – Kristýna Mat?jková: Hrn?í?i ve st?edov?ké Praze : výsledky výzkumu výrobních za?ízení z malé strany v kontextu dosavadních poznatk? Alexandra Kloužková – Petra Zemenová – Na?a Profantová: Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nález? z 6.–11. století z Roztok u Prahy Alexandra Kloužková – Petra Zemenová – Jan Frolík – Ljuba Svobodová: Hodnocení st?edov?ké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS Kristýna Mat?jková: Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických soubor? z m?stských souvrství Zde?ka Bo?ková – Kate?ina Doležalová – Šimon Kochan – Jana Mazá?ková – Karel Slaví?ek – Jakub T?snohlídek: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhot? Martin Hložek – Irena Loskotová: Zdroje keramických surovin brn?nské kachlové produkce 15. století Markéta Tymonová: Výroba kamná?ské keramiky v ?eských zemích a dílna v Opav? Dominika Mazur: Kafle piecowe jako ?ród?o materialne i ikonograficzne : znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów ?ycia codziennego dawnych spo?ecze?stw Monika Broszko: Kafle z Jaros?awia jako ?ród?o do dziejów bada? nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli Veronika Dudková – Ji?í Orna – Petr Netolický: Špitální areál sv. Má?í Magdalény v Plzni Ivana Bohá?ová – Ji?í Hošek: Archeologie st?edov?kých konstruk?ních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z poh?ebišt? p?i kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi Aleš Hoch – Miroslav Dejmal: D?ev?né provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou Ludmila Šejvlová – Estelle Ottenwelter – Jan Frolík: Zhotovení repliky st?íbrných gombík? z ran? st?edov?kého poh?ebišt? v Lumbeho zahrad? na Pražském hrad? Zde?ka M?churová – Alena Selucká – Martin Zmrzlý: Pásové ?et?zy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu p?írodov?dných metod zkoumání Milena Bravermanová – Helena B?ezinová: Tkanice z poh?ebních šat? jedné z ?eských královen zhotovená technikou tkaní na desti?kách Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Poh?ebišt? z 10. století v Praze-St?ešovicích – p?edb?žná zpráva Petra Stránská: Antropologická analýza lidských kostrových poz?statk? z ran? st?edov?kého poh?ebišt? v Praze-St?ešovicích, poloha Triangl VARIA Marek Suchý: Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním st?edov?ku : výpov?? písemných pramen? Petra Šimon?i?ová Koóšová: Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave Marcela Waldmannová: Ozdobná st?ešní keramika na hradech Velhartice a Švihov

Besonderheiten