Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska: Díl II. Analýza

25,00 

Artikelnummer: 6-8-85 Kategorien: ,

Obsah:

1. ÚVOD

2. VYMEZENÍ REGIONU, CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ

3. LAŽANY A KOSTEL SV. VÁCLAVA A MINULÝ ZÁJEM O NĚ

4. POHŘEBIŠTĚ U KOSTELA SV. VÁCLAVA
4.1. VÝVOJ TERÉNNÍ SITUACE A STAVEBNÍ VÝVOJ KOSTELA
• STAVEBNÍ VÝVOJ KOSTELA
• STAVEBNĚ HISTORICKÁ POZOROVÁNÍ BĚHEM ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
• VÝVOJ TERÉNNÍ SITUACE KOLEM KOSTELA
4.2. ROZBOR NALEZŮ
• NEKERAMICKÉ NÁLEZY
• KERAMIKA
• KERAMIKA JAKO CELEK (CHRONOLOGIE, VÝVOJ, VÝZNAM)
4.3. SOUHRN POZNATKŮ K CHRONOLOGII POHŘEBIŠTĚ
• RADIOUHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ
• CHRONOLOGIE JEDNOTLIVÝCH HROBŮ

5. ANALÝZA POHŘEBIŠTĚ
5.1. POHŘEBIŠTĚ, ÚPLNOST DOCHOVÁNÍ, VELIKOST POHŘEBIŠTĚ
5.2. USPOŘÁDÁNÍ POHŘEBIŠTĚ, SUPERPOZICE
5.3. ORIENTACE A POLOHA ZEMŘEHLÉHO
5.4. ÚPRAVA HROBOVÉ JÁMY, MANIPULACE S OSTATKY
5.5. DEMOGRAFIE POHŘEBIŠTĚ
5.6. KOSTNICE

6. HŘBITOV U KOSTELA SV. VÁCLAVA V KONTEXTU STŘEDOVĚKÉHO POHŘBÍVÁNÍ

7. OSÍDLENÍ LAŽAN A SKUTEČSKA
7.1. ARCHEOLOGICKÉ PRAMENY
7.2. PÍSEMNÉ PRAMENY
7.3. OSTATNÍ PRAMENY

8. VÝVOJ OSÍDLENÍ
8.1. OSÍDLENÍ VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ
8.2. OSIDLOVÁNÍ REGIONU D0 KONCE 14. STOLETÍ

9. ZÁVĚR

10. SOUHRN/SUMMARY

11. LITERATURA A PRAMENY

12. SEZNAM ZKRATEK

Gewicht 1367 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-8-85

KurzbezTitel

Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska:
Díl II. Analýza

Autor

Jan Frolík – Herausgeber: Archeologický ústav AV ?R

Erscheinungsjahr

Praha 2019

Technische Angaben

288 stran, Czech, abstract in English, 29,8 x 21 cm, paperback