Katalog der archäologischen Funde von der Burg Košumberk 3. Teil: Die Ofenkacheln 2

10,00 

Die Ruine der Burg Kosumberk bildet eine weithin sichtbare Dominante des Ostufers des kleinen Novohradka-Flusses in der Nähe der Stadt Luz und wird seit den 1920er Jahren systematisch erforscht. Durch den Verdienst der “Genossenschaft zur Rettung der Burg Kosumberk” wurden zahlreiche archäologische Funde gemacht. Eine reguläre archäologische Grabung erfolgte auf der Burg erst in den 1970er Jahren. Systematisch erkundet wird Luz und ihre Umgebung etwa seit 2000, die Burg selbst seit 2008. Neuere Forschungsarbeiten haben die Verarbeitung des früher gewonnenen umfangreichen Fundensembles wieder aufgenommen. Bisher wurden die Metallfunde veröffentlicht (Frolik – Musil 2015). Eine weitere, wiederum zahlreiche Fundkategorie sind Fragmente von Ofenkacheln. Der Katalog wird in mehreren Teilen veröffentlicht. Der erste Teil beschrieb 710 Fragmente (Frolik – Musil 2016). Durch den vorliegenden Band steigt die Gesamtzahl der Katalogeinträge auf 1 669.

Zřícenina hradu Kosumberk je dominantou východního břehu malé řeky Novohradky poblíž města Luz a je systematicky prozkoumána od 20. let 20. století. Díky “Sdružení na záchranu hradu Kosumberk” došlo k mnoha archeologickým objevům. Pravidelný archeologický výzkum se na hradě konal až v 70. letech. Luz a jeho okolí jsou systematicky prozkoumávány zhruba od roku 2000, samotný hrad od roku 2008. Nedávný výzkum obnovil zpracování rozsáhlého souboru nálezů, které byly dříve získány. Dosud byly zveřejněny nálezy kovů (Frolik – Musil 2015). Další, opět četnou kategorií nálezů, jsou fragmenty kachlových kamen. Katalog je vydáván v několika částech. První část popisovala 710 fragmentů (Frolik – Musil 2016). Tento objem zvyšuje celkový počet položek katalogu na 1 669.

Gewicht 445 g
Größe 20 × 12 cm
Bestellnr

6-8-84

KurzbezTitel

Katalog der Archäologischen Funde von der Burg Košumberk 3. Teil: Die Ofenkacheln 2

Autor

Frolík, Jan – Musil, Jan – Herausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – Regionální muzeum v Chrudimi

Erscheinungsjahr

Praha 2020

Technische Angaben

256 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in Farbe und S/W, Beiträge in Tschechisch und Deutsch, 20,5 x 12,9 x 1,0 cm, Broschur