Archeologicke rozhledy 2019 sešti 2

15,00 

OBSAH:

Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Meteoritic iron artefacts redux

Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý
Raná fáze staršího (baalberského) stupnì kultury nálevkovitých pohárù na východì Èech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín

Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová –Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz
Nové poznatky o stravì mužù z kumulace lidských ostatkù K7/90 na Cezavách u Bluèiny v mladší dobì bronzové

Ondøej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna
Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožnì? Hlinìná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Bøeznice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky

Marek Kr¹piec – Jerzy Piekalski
Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences The example of medieval Wroc³aw

Gewicht 366 g
Bestellnr

6-10-2019-2

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2019 sešti 2

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2019

TechnischeAbgaben

153 – 344 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova Meteoritic iron artefacts redux Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý Raná fáze staršího (baalberského) stupnì kultury nálevkovitých pohárù na východì Èech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová –Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz Nové poznatky o stravì mužù z kumulace lidských ostatkù K7/90 na Cezavách u Bluèiny v mladší dobì bronzové Ondøej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožnì? Hlinìná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Bøeznice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky Marek Kr¹piec – Jerzy Piekalski Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences The example of medieval Wroc³aw

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage