PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CIX / 2018

50,00 

Obsa – Contents – Inhalt:

Petr Neruda
Settlement Strategies of Palaeolithic and Mesolithic Societies in north Moravia and Czech Silesia (Czech Republic)
Sídelní strategie paleolitických a mezolitických populací severní Moravy a Èeského Slezska (Èeská republika)

Pavel Burgert —Katarína Kapustka —Zdenìk Beneš
Zpracování bavorských deskovitých rohovcù v neolitu na pøíkladu dílny ze sídlištì kultury s vypíchanou keramikou v Chotýši u Èeského Brodu
The working of Bavarian tabular chert in the Neolithic based on the example of the workshop from the Stroked Pottery culture settlement in Chotýš near the town of Èeský Brod

Mária Novotná —Martin Furman
Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné èakany karpatskej proveniencie
Das Bronzedepot aus Belá-Dulice, Bez. Martin und die Doppelarmknäufe karpatenländischen Ursprungs

Jaroslava Pavelková —Václav Furmánek
Demografie popelnicových polí na Slovensku. Pohled antropologie a archeologie
Demography of Urnfields in Slovakia. View of Anthropology and Archaeology

Alžbìta Danielisová —Jan Kysela —Tomáš Mangel —René Kyselý —Jiøí Militký
Iron Age site in Žehuò, Central Bohemia. An open settlement with central functions
Žehuò ve støedních Èechách. Otevøené sídlištì z doby laténské s centrální funkcí

Jiøí Militký
Celtic coins from the central site of Žehuò
Keltské mince z areálu centrálního sídlištì v Žehuni

Luca Zavagno —Bülent K?z?lduman
A Countryside in Transition: The Galinoporni-Kaleburnu Plain (Cyprus) in the Passage from Late Antiquity to the Early Middle Ages (ca. 600 – ca. 850)
Mìnící se krajina: planina Galinoporni-Kaleburnu (SV Kypr) na pøechodu mezi pozdní antikou a raným støedovìkem (ca 600 – ca 850)

Gewicht 1419 g
Bestellnr

6-10-2-2018

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Pamatky archeologicke

Untergruppe

Pamatky archeologicke

ISBN
KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CIX / 2018

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2018

TechnischeAbgaben

272 stran, Czech, abstract in English, 30, 5 x 21, 5 cm, hardcover

Inhalt

Obsa – Contents – Inhalt: Petr Neruda Settlement Strategies of Palaeolithic and Mesolithic Societies in north Moravia and Czech Silesia (Czech Republic) Sídelní strategie paleolitických a mezolitických populací severní Moravy a Èeského Slezska (Èeská republika) Pavel Burgert —Katarína Kapustka —Zdenìk Beneš Zpracování bavorských deskovitých rohovcù v neolitu na pøíkladu dílny ze sídlištì kultury s vypíchanou keramikou v Chotýši u Èeského Brodu The working of Bavarian tabular chert in the Neolithic based on the example of the workshop from the Stroked Pottery culture settlement in Chotýš near the town of Èeský Brod Mária Novotná —Martin Furman Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné èakany karpatskej proveniencie Das Bronzedepot aus Belá-Dulice, Bez. Martin und die Doppelarmknäufe karpatenländischen Ursprungs Jaroslava Pavelková —Václav Furmánek Demografie popelnicových polí na Slovensku. Pohled antropologie a archeologie Demography of Urnfields in Slovakia. View of Anthropology and Archaeology Alžbìta Danielisová —Jan Kysela —Tomáš Mangel —René Kyselý —Jiøí Militký Iron Age site in Žehuò, Central Bohemia. An open settlement with central functions Žehuò ve støedních Èechách. Otevøené sídlištì z doby laténské s centrální funkcí Jiøí Militký Celtic coins from the central site of Žehuò Keltské mince z areálu centrálního sídlištì v Žehuni Luca Zavagno —Bülent K?z?lduman A Countryside in Transition: The Galinoporni-Kaleburnu Plain (Cyprus) in the Passage from Late Antiquity to the Early Middle Ages (ca. 600 – ca. 850) Mìnící se krajina: planina Galinoporni-Kaleburnu (SV Kypr) na pøechodu mezi pozdní antikou a raným støedovìkem (ca 600 – ca 850)

Besonderheiten