PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXI / 2020

50,00 

Obsa – Contents – Inhaltsverzeichnis:

Katarína Kapustka – Jan Eigner – Marek Parkman – Milan Řezáč- Antonín Přichystal – Petr Pokorný – Lenka Lisá – Michaela Ptáková – Ivo Světlik – Romana Kočárová – Milan Metlička – Nikola Koštová
Pozdně paleolltické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datováni a interpretace – Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement of Šumava: The Possibilities of Research, Dating and Interpretation

Ivana Vostrovská – lan Petřík – Libor Petr – Petr Kočár – Romana Kočárová – Zbyněk Hradílek – Josef Kašák – Zdeňka Sůvová – Katarína Adameková – Zdenék Vaněček – Jaroslav Peška – Bernhard Muigg – Michal Rybníček – Tomáš Kolář – Willy Tegel- Marek Kalábek – Pavlína Kalábková
Wooden Well at the First Farmers‘ Settlement Area in Uničov, Czech Republic – Studna s dřevěnou konstrukci z osady prvních zemědělců v Uničově, Česká republika

Alžběta Donielisová
Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, and Main Development Trends – A Review – Čechy na konci doby laténské: předměty, rneteriály, chronologie a hlavni vývojové trendy – zhodnocení

David Vích – Jan Jílek – Jiři Kmošek – Marcin J. Biborski – Mateusz R. Biborski – Jan Martinek
Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku – An Assemblage of Metal Roman Iron Age Artefacts from Boršov in the Moravská Třebová Region

Nad’a Profantová – Roman Křivánek – Marek Fikrle – Jan Zavřel
Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století – Tismice as a Production and Supra-Regional Centre of Bohemia in the 8th and 9th Centuries

Recenze – Reviews – Rezensionen

Peter Stadler – Nadezhda Kotova /eds./, Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, Site 2 in Lower Austria and the Origin of the Western Linear Pottery Culture (LPC). Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, in Lower Austria. Volume 1 /part a and part b. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleurapos 88 (rec. Jaroslav Řídký)

Christian Gugl – Silvia Radbauer – Michaela Kronberger, Die Canabae von Carnuntum II. Archäologische und GIS-analytische Auswertung der Oberflächensurveys 2009-2010. Der Römische Limes in Österreich, Heft 48 (rec. Radka Knápek)

Sven Jäger, Germanische Siedlungsspuren des 3. bis 5. Jahrhunderts n. Chr. zwischen Rhein, Neckar und Enz. Band 1-2. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 14 (rec. Zdeněk Beneš)

Susanne Grunwald, Burgwallforschung in Sachsen. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Prähistorischen Archäologie zwischen 1900 und 1961. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Professur für Ur- und Frühgeschichte der Universität Leipzig, Band 331 (rec. Jan Hasil)

Antonín Zůbek, Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků (rec. Jan Frolík)

Hedvika Sedláčková, Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume I: Assessment of Finds. Volume II: Catalogue of Glass (rec. Kateřina Vad’urová)

Gewicht 1501 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-10-2-2020

Reihe

Tschechische Literatur

KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CX / 2019

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2020

Technische Angaben

288 pages, color and b / w illustrations, Czech, German and English, 30,5 x 21,5 cm, Hardcover