PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXIII / 2022

50,00 

Obsa – Contents – Inhaltsverzeichnis:

Jaroslav Řídký – Ladislav Varadzin – Lenka Varadzinová
An Introduction to the Study of (Late) Prehistoric Ground Stone Artefacts in the Western Part of Jebel Sabaloka in Central Sudan
• Úvod do studia pravěkých broušených kamenných artefaktů ze západní části pohoří Sabaloka ve středním Súdánu, Památky archeologické

Radka Šumberová – Milan Zápotocký
Kultura nálevkovitých pohárů na silničním obchvatu Kolína (39./38.–35./34. stol. před Kr.). Sídelní síť mikroregionu a ohrazení typu dlouhých mohyl na východě středních Čech
• The Funnel Beaker Culture on the Kolín Bypass Road (3900/3800–3500/3400 BC). The settlement network of the micro-region and long barrow-type enclosures in east central Bohemia, Památky archeologické

František Trampota – Petr Kubín – Linda Melicherová – Lenka Vargová – Ivana Jarošová – Kateřina Vymazalová – Ladislava Horáčková – Miriam Nývltová Fišáková – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz – Ivo Mařík – Věra Klontza-Jaklová
The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav District, Czech Republic)
• Pohřebiště z konce doby stěhování národů z Drnholce (okres Břeclav, ČR), Památky archeologické

Nikola Koštová – Katarína Kapustka – Eliška Zazvonilová – Roman Křivánek – Sylva Drtikolová Kaupová – Hana Vondrová – Aleš Bajer – Romana Kočárová
Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ)
• Early Medieval Burial Ground in Přezletice (Prague-East District), Památky archeologické

Rudolf Procházka
K otázce vývoje a rozšíření pokliček a tzv. pokliček-misek v keramických okruzích střední Evropy ve středověku
• Zur Frage der Entwicklung und Verbreitung von Deckeln und sogenannten Deckeln-Schüsseln in den mitteleuropäischen Keramikkreisen im Mittelalter, Památky archeologické

Petr Kočár – Romana Kočárová – Martin Lanta – Jan Novák
Rekonstrukce lesní vegetace České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku na základě archeoantrakologických dat
• Reconstruction of Forest Vegetation Between the Neolithic and the Early Middle Ages in the Territory of the Czech Republic Based on Archaeoanthracological Data, Památky archeologické

Recenze / Reviews, Památky archeologické

Gewicht 1870 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-10-2-2022

Reihe

Pamatky archeologicke

KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXIII / 2022

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2022

Technische Angaben

376 pages, color and b / w illustrations, Czech, German and English, 30,5 x 21,5 cm, Hardcover