PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXIV / 2023

50,00 

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

The journal Památky archeologické was founded in 1854. It publishes mainly extensive original scientific works of supraregional significance in the field of archeology and related scientific disciplines, as well as critical and informative reviews of publications with a similar thematic focus.

Die Zeitschrift Památky archeologické wurde 1854 gegründet. Sie veröffentlicht überwiegend umfangreiche wissenschaftliche Originalwerke von überregionaler Bedeutung auf dem Gebiet der Archäologie und verwandter wissenschaftlicher Disziplinen sowie kritische und informative Rezensionen zu Publikationen mit ähnlicher thematischer Ausrichtung.

Obsa – Contents – Inhaltsverzeichnis:

Ivan Pavlů — Petr Čechák
Neolithic as a Historical Period and its Eurasian Variants
• Neolit jako historické období a jeho podoby v Eurasii

Ondřej Švejcar — Petr Krištuf — Martin Trefný — Jano Kuljavceva Hlavová — Erika Průchová — Luko Popoc — Michal Ernée
Vícečetné hroby únětické kultury. Nové objevy z Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) a z Chleb (okr. Nymburk)
• Mass Graves of Únětice Culture. New Discoveries from Roudnice nad Labem (Litoměřice District) and Chleby (Nymburk District) in the Czech Republic

Daniel Hlásek — Tomáš Bayer — Lenka Kovačiková — Roman Křivánek — Jan Novák — Václav Vondrovský — Tereza
Šálková Jihočeská hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové
• South Bohemian Hillforts During the Transition from the Early to Middle Bronze Age

Kateřina Vaďurová
Renesanční sklo z Opavy. Sklo jako nedílná součást renesanční kultury stolování, obchodní komodita i prostředek demonstrace společenského postavení
• Renaissance Glass from Opava. Glass as an Integral Part of Renaissance Dining Culture, a Commercial Commodity and a Means of Expressing Social Status

Martin Gojdo — Jiří Unger
From Air Survey to GIS-Aided Mapping, Photogrammetry-Based 3D Modelling and the Virtual Reconstructions of Czech Lowland Crop-Marked Archaeological Sites
• Od leteckého průzkumu a mapování k tvorbě digitálního výškopisného modelu a 3D virtuálních rekonstrukcí lokalit identifikovaných prostřednictvím porostových příznaků v nížinných oblastech Cech

Recenze — Reviews — Rezensionen

Karsten Wentink
Stereotype. The role of grave sets in Corded Ware and Bell Beaker funerary Practises (rec. Lenka Černá)

Monika Griebl — Benedikt Biederer
Die Speichergruben der späturnenfelderzeitlichen Wallanlage von Stillfried an der March. Von der Getreidelagerung bis zur profanen oder kultischen Verfüllung. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 92 (rec. Ondřej Chvojka)

Gewicht 1424 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-10-2-2023

Reihe

Pamatky archeologicke

KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXIV / 2023

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2023

Technische Angaben

276 pages, color and b / w illustrations, Czech, German and English, 30,5 x 21,5 cm, Hardcover