Archeologicke rozhledy 2019 sešti 4

15,00 

Artikelnummer: 6-10-2019-4 Kategorien: , ,

OBSAH:

Zdeòka Nerudová – Martin Moník
The Epigravettian of Kùlna Cave? A revision of artefacts
Epigravettien v jeskyni Kùlna? Revize dostupných nálezù

Ivan Pavlù – Tereza Machová – Alžbìta Pchálková
Earliest pottery in Eurasia continent
Nejstarší keramika na eurasijském kontinentu

Tomáš Zachar – Milan Salaš
Pøíspìvek k problematice distribuce støedoslovenské mìdi na Moravì v mladší dobì bronzové na pøíkladì kovových depotù Bluèina 1 a Bluèina 13
Contribution to the issues of the distribution of copper from central Slovakia in Moravia in Late Bronze Age on the example of the metal hoards Bluèina 1 and Bluèina 13

Pavel Drnovský – Jan Kypta – Richard Thér
Destrukce gotických kamen na zámku v Pardubicích. K sortimentu kamnáøské keramiky na pøelomu 15. a 16. století
Remnants of a Gothic stove at the château in Pardubice. On the types of stove construction elements at the turn of the 16th century

AKTUALITY

Bernské prohlášení EAA 2019: Archeologie a budoucnost demokracie

Antonín Pøichystal – Pavel Burgert, International Obsidian Conference 2019

Luboš Chroustovský, ARCHÆOMUSICA: the sounds and music of Ancient Europe (2017–2018)

Jan Bouzek – Martin Oliva, Slavomil Vencl 1936–2019

NOVÉ PUBLIKACE

Martin Oliva, Petr Škrdla: Moravia at the onset of the Upper Paleolithic (Brno 2017)

Matouš Holas, Václav Matoušek – Pavel Hrnèiøík – Zdenìk Šámal: Rozvadov 1621. Výzkum bojištì tøicetileté války. Research of a Battlefield of the Thirty Years’ War (Èeské Budìjovice 2018)

OBSAH ARCHEOLOGICKÝCH ROZHLEDÙ LXXI/2019

Gewicht 324 g
Bestellnr

6-10-2019-4

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Neuerscheinungen

Hauptgruppe

Neuzugänge aus Tschechien

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2019 sešti 4

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2019

TechnischeAbgaben

565 – 700 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Zdeòka Nerudová – Martin Moník The Epigravettian of Kùlna Cave? A revision of artefacts Epigravettien v jeskyni Kùlna? Revize dostupných nálezù Ivan Pavlù – Tereza Machová – Alžbìta Pchálková Earliest pottery in Eurasia continent Nejstarší keramika na eurasijském kontinentu Tomáš Zachar – Milan Salaš Pøíspìvek k problematice distribuce støedoslovenské mìdi na Moravì v mladší dobì bronzové na pøíkladì kovových depotù Bluèina 1 a Bluèina 13 Contribution to the issues of the distribution of copper from central Slovakia in Moravia in Late Bronze Age on the example of the metal hoards Bluèina 1 and Bluèina 13 Pavel Drnovský – Jan Kypta – Richard Thér Destrukce gotických kamen na zámku v Pardubicích. K sortimentu kamnáøské keramiky na pøelomu 15. a 16. století Remnants of a Gothic stove at the château in Pardubice. On the types of stove construction elements at the turn of the 16th century AKTUALITY Bernské prohlášení EAA 2019: Archeologie a budoucnost demokracie Antonín Pøichystal – Pavel Burgert, International Obsidian Conference 2019 Luboš Chroustovský, ARCHÆOMUSICA: the sounds and music of Ancient Europe (2017–2018) Jan Bouzek – Martin Oliva, Slavomil Vencl 1936–2019 NOVÉ PUBLIKACE Martin Oliva, Petr Škrdla: Moravia at the onset of the Upper Paleolithic (Brno 2017) Matouš Holas, Václav Matoušek – Pavel Hrnèiøík – Zdenìk Šámal: Rozvadov 1621. Výzkum bojištì tøicetileté války. Research of a Battlefield of the Thirty Years’ War (Èeské Budìjovice 2018) OBSAH ARCHEOLOGICKÝCH ROZHLEDÙ LXXI/2019

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage