Praehistorica 32-1 (XXXII/1): Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Ob?íství.

22,50 

Publikace obsahuje vyhodnocení nálezových situací z období neolitu, eneolitu, doby ?ímské, st?hování národ? a raného st?edov?ku z archeologického výzkumu polykulturní lokality Ob?íství (okr. M?lník). Záchranný archeologický výzkum prob?hl v letech 2008-2011 a p?edcházel výstavb? 64 rodinných dom? na p?vodn? zem?d?lsky využívané p?d?. Archeologickým výzkumem zde byly doloženy poz?statky sídelních nebo poh?ebních aktivit z tém?? celého období prav?ku až po st?edov?k, s výjimkou mladší doby železné.Výzkum probíhal ve spolupráci Ústavu pro prav?k a ranou dobu d?jinnou FF UK v Praze (dnes Ústav pro archeologii) a Archeologického ústavu AV ?R Praha, v. v. i.

Gewicht 1285 g
Bestellnr

6-3-32-1

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

PRAEHISTORICA. Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis

Untergruppe

PRAEHISTORICA

ISBN
KurzbezTitel

Praehistorica XXXII/1:Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Ob?íství.

Autor

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) – Herausgeber: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

Erscheinungsjahr

2014

TechnischeAbgaben

209 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in S/W, eine Beilage, Beiträge in Tschechisch, 29, 6 x 20, 8 x 1, 3 cm, Broschur

Inhalt

Publikace obsahuje vyhodnocení nálezových situací z období neolitu, eneolitu, doby ?ímské, st?hování národ? a raného st?edov?ku z archeologického výzkumu polykulturní lokality Ob?íství (okr. M?lník). Záchranný archeologický výzkum prob?hl v letech 2008-2011 a p?edcházel výstavb? 64 rodinných dom? na p?vodn? zem?d?lsky využívané p?d?. Archeologickým výzkumem zde byly doloženy poz?statky sídelních nebo poh?ebních aktivit z tém?? celého období prav?ku až po st?edov?k, s výjimkou mladší doby železné.Výzkum probíhal ve spolupráci Ústavu pro prav?k a ranou dobu d?jinnou FF UK v Praze (dnes Ústav pro archeologii) a Archeologického ústavu AV ?R Praha, v. v. i.

Besonderheiten