Archeologicke rozhledy 2018 sešti 2

15,00 

OBSAH:

Václav Vondrovský – Jiøí Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková –Martin Pták – Ondøej Chvojka
Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Èech

Ondøej Chvojka – Petr Menšík – Petra Houfková – Tereza Šálková
K depotùm mìdìných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kuèeøe (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky

Dominik Repka
Intentionally broken vessels in Celtic graves Evidence of funerary rites in the La Tene period

Milena Bravermanová – Miluše Dobisíková – Jan Frolík – Sylva Kaupová –Petra Stránská – Ivo Svìtlík – Daniel Vanìk – Petr Velemínský – Jitka Votrubová
Nové poznatky o ostatcích z hrobù K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hradì

Gewicht 387 g
Bestellnr

6-10-2018-2

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2018 sešti 2

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2018

TechnischeAbgaben

145 – 304 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Václav Vondrovský – Jiøí Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková –Martin Pták – Ondøej Chvojka Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Èech Ondøej Chvojka – Petr Menšík – Petra Houfková – Tereza Šálková K depotùm mìdìných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kuèeøe (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky Dominik Repka Intentionally broken vessels in Celtic graves Evidence of funerary rites in the La Tene period Milena Bravermanová – Miluše Dobisíková – Jan Frolík – Sylva Kaupová –Petra Stránská – Ivo Svìtlík – Daniel Vanìk – Petr Velemínský – Jitka Votrubová Nové poznatky o ostatcích z hrobù K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hradì

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage