Praehistorica 33-1-2 (XXXIII/1-2): Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka

39,00 

Nový svazek ?asopisu Praehistorica je v?nován významné osobnosti zejména východo?eské archeologie, PhDr. Vítu Vokolkovi, u p?íležitosti jeho životního jubilea. Sborník p?ináší celkem 41 p?ísp?vk?, kterými p?átelé a kolegové cht?li vyjád?it sv?j vztah a obdiv k jubilantov? celoživotní práci v oboru. N?které ?lánky se zabývají problematikou období lužických popelnicových polí, kterému jubilant zasv?til sv?j profesní život. Ostatní p?ísp?vky se zabývají výsledky archeologického bádání i v dalších chronologických obdobích prav?ku a st?edov?ku.

Gewicht 1285 g
Bestellnr

6-3-33

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

PRAEHISTORICA. Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis

Untergruppe

PRAEHISTORICA

ISBN
KurzbezTitel

Praehistorica XXXIII/1-2: Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka

Autor

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) – Herausgeber: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

Erscheinungsjahr

2016

TechnischeAbgaben

494 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in S/W, Beiträge in Tschechisch, 29, 6 x 20, 8 x 2, 6 cm, Broschur

Inhalt

Nový svazek ?asopisu Praehistorica je v?nován významné osobnosti zejména východo?eské archeologie, PhDr. Vítu Vokolkovi, u p?íležitosti jeho životního jubilea. Sborník p?ináší celkem 41 p?ísp?vk?, kterými p?átelé a kolegové cht?li vyjád?it sv?j vztah a obdiv k jubilantov? celoživotní práci v oboru. N?které ?lánky se zabývají problematikou období lužických popelnicových polí, kterému jubilant zasv?til sv?j profesní život. Ostatní p?ísp?vky se zabývají výsledky archeologického bádání i v dalších chronologických obdobích prav?ku a st?edov?ku.

Besonderheiten