Archeologicke rozhledy 2016 sešti 2

15,00 

OBSAH:

Ludmila Kaòáková – Jaromír Šmerda – Vojtìch Nosek
Analýza kamenných projektilù z pohøebištì starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika

Milan Salaš
Bronzové komponenty kopí od Babic nad Svitavou (okr. Brno-venkov) a jejich pøínos pro poznání vojenství v dobì popelnicových polí a pro sémantiku pramenù

Pavel Burgert – Antonín Pøichystal – Lubomír Prokeš – Jan Petøík – Simona Hušková
Pùvod obsidiánové suroviny v pravìku Èech

David Vích
Rozvleèený depot z mladší doby bronzové ze Sedlece na èeskomoravském pomezí

Jiøí Waldhauser
„Mesa“ Úhoš v mladším úseku doby bronzové jako nestandardní lokalita, nebo pøíklad standardních analýz?

Gewicht 306 g
Bestellnr

6-10-2016-2

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2016 sešti 2

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

161 – 288 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Ludmila Kaòáková – Jaromír Šmerda – Vojtìch Nosek Analýza kamenných projektilù z pohøebištì starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika Milan Salaš Bronzové komponenty kopí od Babic nad Svitavou (okr. Brno-venkov) a jejich pøínos pro poznání vojenství v dobì popelnicových polí a pro sémantiku pramenù Pavel Burgert – Antonín Pøichystal – Lubomír Prokeš – Jan Petøík – Simona Hušková Pùvod obsidiánové suroviny v pravìku Èech David Vích Rozvleèený depot z mladší doby bronzové ze Sedlece na èeskomoravském pomezí Jiøí Waldhauser „Mesa“ Úhoš v mladším úseku doby bronzové jako nestandardní lokalita, nebo pøíklad standardních analýz?

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage