Archeologicke rozhledy 2017 sešti 3

15,00 

OBSAH:

Viktor Èerný – Zuzana Hofmanová – Petr Kvìtina
Synopse populaèní genetiky evropského pravìku

Petr Škrdla – Tereza Rychtaøíková – Jaroslav Bartík – Ladislav Nejman – Jan Novák
Oøechov IV: nová stratifikovaná lokalita bohunicienu mimo brnìnskou kotlinu

Tomasz Boroñ
Manufacturing rectangular-sectioned axes in a Corded Ware culture in the light of refittings at Wilczyce 10, district Sandomierz (Poland)

Anna Pankowská – Ladislav Šmejda – Arkadiusz Tajer – David Rieger
Využití kontextuální tafonomie k rekonstrukci zpùsobu exkarnace sekundárnì uložených lidských kostí

Tomáš Mangel – Richard Thér
Keramické soubory z hrnèíøských pecí jako prostøedek poznání organizace hrnèíøské výroby v dobì laténské

Sergij Anatolijoviè Gorbanìnko
Archeobotanické nálezy kultury pražského typu z Ukrajiny

Jiøí Macháèek
Bommelohrringe und Pressblechfibeln zu Beginn der frühmittelalterlichen Körperbestattung Ostmitteleuropas

Vladislav Razím – Lucie Hylmarová
K poèátkùm mìsta Ústí nad Labem aneb ústecké hrady

Gewicht 466 g
Bestellnr

6-10-2017-3

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2017 sešti 3

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2017

TechnischeAbgaben

329 – 528 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Viktor Èerný – Zuzana Hofmanová – Petr Kvìtina Synopse populaèní genetiky evropského pravìku Petr Škrdla – Tereza Rychtaøíková – Jaroslav Bartík – Ladislav Nejman – Jan Novák Oøechov IV: nová stratifikovaná lokalita bohunicienu mimo brnìnskou kotlinu Tomasz Boroñ Manufacturing rectangular-sectioned axes in a Corded Ware culture in the light of refittings at Wilczyce 10, district Sandomierz (Poland) Anna Pankowská – Ladislav Šmejda – Arkadiusz Tajer – David Rieger Využití kontextuální tafonomie k rekonstrukci zpùsobu exkarnace sekundárnì uložených lidských kostí Tomáš Mangel – Richard Thér Keramické soubory z hrnèíøských pecí jako prostøedek poznání organizace hrnèíøské výroby v dobì laténské Sergij Anatolijoviè Gorbanìnko Archeobotanické nálezy kultury pražského typu z Ukrajiny Jiøí Macháèek Bommelohrringe und Pressblechfibeln zu Beginn der frühmittelalterlichen Körperbestattung Ostmitteleuropas Vladislav Razím – Lucie Hylmarová K poèátkùm mìsta Ústí nad Labem aneb ústecké hrady

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage