Archeologicke rozhledy 2018 sešti 4

15,00 

OBSAH:

Miroslav Dobeš – Josef Hložek – Petr Menšík – Ivo Svìtlík
Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ Pøíspìvek k pohøebnímu ritu kultury badenské v Èechách

David Vích – Marcin J. Biborski – Mateusz R. Biborski –Jan Jílek – Janusz Stêpiñski – Jan Martínek
Nálezy meèù protohistorického období z Køenova na Svitavsku

Agnieszka Pùlpánová-Reszczyñska – Marek Pùlpán – Lenka Ondráèková
Depot zbraní z doby øímské v krušnohorské Hrádeèné, okr. Chomutov

Ladislav Èapek
Archeologický výzkum na nádvoøí radnice v Èeských Budìjovicích Analýza a syntéza stratigrafických a keramických dat a interpretace behaviorálního modelu

Gewicht 403 g
Bestellnr

6-10-2018-4

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2018 sešti 4

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2018

TechnischeAbgaben

505 – 672 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Miroslav Dobeš – Josef Hložek – Petr Menšík – Ivo Svìtlík Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ Pøíspìvek k pohøebnímu ritu kultury badenské v Èechách David Vích – Marcin J. Biborski – Mateusz R. Biborski –Jan Jílek – Janusz Stêpiñski – Jan Martínek Nálezy meèù protohistorického období z Køenova na Svitavsku Agnieszka Pùlpánová-Reszczyñska – Marek Pùlpán – Lenka Ondráèková Depot zbraní z doby øímské v krušnohorské Hrádeèné, okr. Chomutov Ladislav Èapek Archeologický výzkum na nádvoøí radnice v Èeských Budìjovicích Analýza a syntéza stratigrafických a keramických dat a interpretace behaviorálního modelu

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage