Archeologicke rozhledy 2020 sešti 1

15,00 

Artikelnummer: 6-10-2020-1 Kategorien: , ,

OBSAH:

Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Hrob kultury se šňůrovou keramikou zNezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě
A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe

Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek
Metalický depot zdoby popelnicových polí zBabího lomu u Svinošic (okr. Blansko) avýpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického aenvironmentálního kontextu
An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context

Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek
Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u3. a6. kostela v Mikulčicích
Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: anew evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice

Ivo Štefan – Jan Zavřel – Pavel Taibl
Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: kproměnám sídelní struktury apráci sneželeznými kovy ve venkovském prostředí
Amedieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia: on the transformation of settlement structures and nonferrous metallurgy in the rural environment

NOVÉ PUBLIKACE

Jan Kypta
Lech Marek: Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako Ars Emblematica (Wrocław 2017)

Josef Unger
Renáta Přichystalová – Kateřina Kalová – Kateřina Boberová: Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály zJižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) (Brno 2019)

Petr Pajdla
David L. Carlson: Quantitative Methods in Archaelogy Using R (Cambridge 2017)

Jan Kypta
Fabian Küng – Jakob Obrecht – Waltraud Hörsch: Die Burg Kastelen bei Alberswil. Prähistorische Siedlung, Adelsburg und patrizischer Landsitz im Luzerner Wiggertal. Mit Beiträgen von Heinrich Boxler – José Diaz Tabernero – Ebbe Nielsen – Hans-Christian Steiner (Basel 2017)

Ivan Pavlů – Pavel Burgert
Eva Lenneis (Hrsg.): Die bandkeramische Siedlung von Mold bei Horn in Niederösterreich. Teil 1 – Naturwissenschaftliche Beiträge und Einzelanalysen (Rahden/Westf. 2010)
Eva Lenneis – Judith Schwarzäugl: Die bandkeramische Siedlung von Mold bei Horn in Niederösterreich. Teil 2 – Häuser, innere Chronologie und Siedlungsstruktur (Rahden/Westf. 2019)

Ivan Pavlů
Michaela Niklová – Noémi Beljak Pažinová: Archeológia pravekých domácností (Nitra 2018)

David Vích
David Parma akolektiv: Archeologie střední amladší doby bronzové na Vyškovsku. Interpretační potenciál plošných záchranných výzkumů (Brno 2017)

Jan Kypta
Dirk Scheidemantel: Kirchen und Friedhöfe von Heuersdorf mit Ortsteil Großhermsdorf. Beiträge zu Sakralarchitektur und Totenbrauchtum ländlicher Siedlungen im Südraum Leipzig (Dresden 2017)

Gewicht 390 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2020-1

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2020 sešti 1

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2020

Technische Angaben

160 stran, Czech, abstract in English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage