Archeologicke rozhledy 2020 sešti 2

15,00 

OBSAH

František Trampota – Petr Květina
How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology – Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování

Klára Šabatová – David Parma – František Trampota -lvana Jarošová – Ludmila Kaňáková – Antonín Přichystal- Lenka Vargová – Kateřina Vymazalová
Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova – A grave with a stone construction from the Middle Bronze Age from Mikulov, south Moravia

Piotr Łuczkiewicz
On the chronology of the Late Pre-Roman Iron Age in eastern Germania in the light of selected types of brooches – K chronologii pozdní doby předřímské ve východní části Germánie prizmatem vybraných typů spon

Drahomíra Frolíková – Estelle Ottenwelter – Ludmila Barčáková
A child burial with a necklace from the Triangle cemetery in Praque-Střešovice – Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích

 

NOVÉ PUBLIKACE

Markéta Končelová
Milan Lička: Osídlení z rnladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. S příspěvky J. Beneše, V. Čulíkové, R. Kyselého a E. Opravila (Praha 2019)

Luboš Jiráň
Michael Overbeck: Die Gießformen in West- und Süddeutschland (Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern). Mit einem Beitrag von Albrecht Jockenhövel: Alteuropäische Gräber der Kupferzeit, Bronzezeit und älteren Eisenzeit mit Beigaben aus dem Gießereiwesen (Gießformen, Düsen, Tiegel) (Stuttgart 2018)

Jan Kypta
Dějiny staveb 2019. Sborník vybraných referátů z konference v Plasích konané ve dnech 5. 4. – 7. 4. 2019 (Pizeň 2019)

Jan Kypta
Petr Elbel- Libor Jan – Jiří Jurok a kol.: Z počátků husitské revoluce. K výročí
svěceni husitských kněží na Lipnici v roce 1417 (Brno 2019)

Josef Unger
Der Erdstall. Fachzeitschrift für Erdstallforschung und Montanarchäologie 45, 2019

Josef Unger
Mária Hudáková – Matúš Hudák – Juraj Timura a kol.: Archeoloqický výskum v polohe Hozelec-Dubina (Spišská Nová Ves 2019)

Jan Kypta
Václav Matoušek- Milan Sýkora (eds.): Válečné události 17.-19. stoleti z interdisciplinární perspektivy (Praha 2018)

Jan Kypta
Zbyněk Moravec: Kachlový soubor z Kostelního nárněstí v Ostravě (Ostrava 2019)

Jaroslav Řídký
Giulio Palumbi -Isabella Caneva (eds.): The Chalcolithic at Mersin-Yumuktepe. Level XVI Reconsidered (Istanbul 2019)

David Vích
Maria Windholz-Konrad: Urnenfelderzeitliche Mehrstückhorte aus dem Salzkammergut zwischen Ödensee und Hallstättersee (Wien 2018)

N. Profantova
Jozef Zábojník: Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide (Bratislava – Nitra 2019)

Gewicht 352 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2020-2

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2020 sešti 2

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2020

Technische Angaben

163 – 307 stran, Czech, abstract in English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage