Archeologicke rozhledy 2021 sešti 3

15,00 

OBSAH:

František Trampota – Jarmila Bíšková – Alžběta Čerevková – Ivan Čižmář – Eva Drozdová – Jiří Kala – Petr Kos – Petr Květina – David Parma – Michal Přichystal – Ivo Světlík – Lukáš Šín – Zdeněk Tvrdý – Jakub Vrána
Eneolitický kostrový pohřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování / The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating.

David Vích – Naďa Profantová – Roman Křivánek – Zuzana Jarůšková – Jan Zavřel
Hradiště u Mařína (okr. Svitavy) a jeho širší zázemí ve světle kovových artefaktů z 6.–10. století / Hillfort near Mařín (East Bohemia) and its broad hinterland in light of metal artefacts from the 6th to 10th century AD.

Justyna Kolenda – Kinga Zamelska-Monczak
The North or the South? Early medieval ceramics decorated with a zoned ornament – the result of local changes or interregional contacts? / Sever či jih? Raně středověká keramika s pásovou výzdobou – výsledek lokálního vývoje nebo meziregionálních kontaktů?

Eva Černá – Zuzana Zlámalová Cílová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová
Sklářský výrobní okruh z 2. poloviny 13. století u Jilmové v Krušných horách Přínos analytických metod pro poznání technologie výroby středověkého skla v Čechách / The glass production area near Jilmová in the Ore Mountains from the second half of the 13th century. The contribution of analytical methods for studying glass production technology in medieval Bohemia.

Nové publikace / New publications

Gewicht 451 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2021-3

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2021 sešti 3

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2021

Technische Angaben

315 – 504 stran, Czech, English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage