Archeologicke rozhledy 2022 sešti 1

15,00 

OBSAH:

Marek Půlpán – Jiří Hošek – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska – Lenka Ondráčková:
Sekery s raménky z Krušných hor. K solitérním nálezům z doby halštatské z hor a kopců Českého masivu – Trunnion axes from the Ore Mountains/Erzgebirge. On solitary finds from the Hallstatt period from the hills and mountains of the Bohemian Massif.

Magdalena Okońska-Bulas – Jan Bulas – Marcin M. Przybyła:
Rediscovery of a known site. The results of magnetic and field-walking survey at the Roman period pottery production site in Wrzępia, Lesser Poland – Znovuobjevení známé lokality. Výsledky magnetometrického a povrchového průzkumu hrnčířského centra z doby římské: Wrzępia, Malopolsko.

Anna Nováčková – Ludmila Kaňáková – Tomáš Zeman:
Identification of workshop activities by use-wear analysis: Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period – Traseologická identifikace dílenských aktivit. Zpracování parohoviny na sídlišti Zlechov-Padělky (okr. Uherské Hradiště) v pozdní době římské.

Noémi Beljak Pažinová – Katarína Šimunková – Ján Beljak:
The consumption of meat within late medieval castles: a case study of Pustý hrad Castle in Zvolen (central Slovakia) – Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene.

DISKUSE

František Trampota – Petr Květina:
Trampoty s chronologií nálevkovitých pohárů – Troubles with the Funnel Beaker chronology.

Miroslav Šmíd – Petr Limburský:
Věci se mají trochu jinak aneb Jak vytvořit téma bez závěrů – Things are somewhat different than they appear, or How to create a topic without a solution.

Gewicht 363 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2022-1

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2022 sešti 1

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2022

Technische Angaben

1 – 152 stran, Czech, English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage