Hutnický region Rícansko

24,00 

Artikelnummer: 6-8-31 Kategorien: ,

The region at the eastern border of Prague provided data for the investigation of the relationship between iron production and settlement activities in the Iron Age, mainly in the Hallstatt, La Tene and Roman periods (ca. 8th cent. B.C. to 4th cent. A.D.). The volume comprising contributions by V. Culíková, D. Dreslerová, M. Gregerová, M. Hložek, L. Kovaciková, R. Kyselý, M. Malkovský, F. Marek, L. Peške and J. Zavrel offers a catalogue of finds and sites, an archaeological evaluation of significant assemblages including macrobotanical and osteological analyses, and also a short survey of medieval finds. Natural scientific methods were applied to the study of iron ores and iron smelting products, and economical and ecological aspects of iron production were considered. Inhalt: 1 Úvod: projekt Rícansko – cíl a metody 2 Region Ricansko: pracovní území 2.1 Prírodní pomery 2.2 Archeologická situace 3 Prameny k železárskému praveku 3.1 Prehled pramenù získaných destruktivním výzkumem, tradicními prùzkumy a sbery 3.2 Prameny získané analytickým sberem 4 Sídlištní a výrobní (nehutnické) aktivity období železárského praveku 4.1 Sídlištní aktivity 4.2 Získávání potravy 4.3 Specializované výrobní aktivity – kovárství a zpracování bronzu 5 Hutnická výroba železa 5.1 Výskyty železných rud v geologických útvarech jihovýchodní cásti Prahy a jejího okolí (M. Malkovský) 5.2 Archeologie hutnických výrobních areálù 5.3 Geochemický rozbor železárských strusek a železných rud z Ricanska (J. Zavrel) 5.4 Vztah hutnických areálù ke zdrojùm železa 5.5 Odhad spotreby železa pro komunity železárského praveku 5.6 Ekonomický potenciál regionu Ricanska z hlediska pravekého hutnictví (D. Dreslerová) 6 Hutnický region Ricansko: evropské souvislosti 7 Záver Literatura Summary CD-Beilage: 1 Tradicnì získané nálezy raného a vrcholného stredoveku (Soupis II) 2 Databáze keramiky z Prahy-Bìchovic 9 3 Databáze keramiky z Prahy-Hostavic 2 4 Databáze keramiky z Prišimas 5 Systém popisu laténské keramiky 6 Databáze osteologického souboru z Prahy-Hostavic 2 (L. Kovaciková) 7 Databáze nálezù z analytických povrchových sberù 8 Hydrogeologické protokoly (Geofond Praha) 9 Protokoly analýz strusek a rud (Gematest) (Autorkou neoznacených oddílù je N. Venclová.)

Gewicht 750 g
Bestellnr

6-8-31

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Einzeltitel

Untergruppe

Einzeltitel

ISBN
KurzbezTitel

Hutnický region Rícansko

Autor

Natalie Venclová et al.

Erscheinungsjahr

2008

TechnischeAbgaben

318 pp. with figs., Czech with English summary

Inhalt

The region at the eastern border of Prague provided data for the investigation of the relationship between iron production and settlement activities in the Iron Age, mainly in the Hallstatt, La Tene and Roman periods (ca. 8th cent. B.C. to 4th cent. A.D.). The volume comprising contributions by V. Culíková, D. Dreslerová, M. Gregerová, M. Hložek, L. Kovaciková, R. Kyselý, M. Malkovský, F. Marek, L. Peške and J. Zavrel offers a catalogue of finds and sites, an archaeological evaluation of significant assemblages including macrobotanical and osteological analyses, and also a short survey of medieval finds. Natural scientific methods were applied to the study of iron ores and iron smelting products, and economical and ecological aspects of iron production were considered. Inhalt: 1 Úvod: projekt Rícansko – cíl a metody 2 Region Ricansko: pracovní území 2.1 Prírodní pomery 2.2 Archeologická situace 3 Prameny k železárskému praveku 3.1 Prehled pramenù získaných destruktivním výzkumem, tradicními prùzkumy a sbery 3.2 Prameny získané analytickým sberem 4 Sídlištní a výrobní (nehutnické) aktivity období železárského praveku 4.1 Sídlištní aktivity 4.2 Získávání potravy 4.3 Specializované výrobní aktivity – kovárství a zpracování bronzu 5 Hutnická výroba železa 5.1 Výskyty železných rud v geologických útvarech jihovýchodní cásti Prahy a jejího okolí (M. Malkovský) 5.2 Archeologie hutnických výrobních areálù 5.3 Geochemický rozbor železárských strusek a železných rud z Ricanska (J. Zavrel) 5.4 Vztah hutnických areálù ke zdrojùm železa 5.5 Odhad spotreby železa pro komunity železárského praveku 5.6 Ekonomický potenciál regionu Ricanska z hlediska pravekého hutnictví (D. Dreslerová) 6 Hutnický region Ricansko: evropské souvislosti 7 Záver Literatura Summary CD-Beilage: 1 Tradicnì získané nálezy raného a vrcholného stredoveku (Soupis II) 2 Databáze keramiky z Prahy-Bìchovic 9 3 Databáze keramiky z Prahy-Hostavic 2 4 Databáze keramiky z Prišimas 5 Systém popisu laténské keramiky 6 Databáze osteologického souboru z Prahy-Hostavic 2 (L. Kovaciková) 7 Databáze nálezù z analytických povrchových sberù 8 Hydrogeologické protokoly (Geofond Praha) 9 Protokoly analýz strusek a rud (Gematest) (Autorkou neoznacených oddílù je N. Venclová.)

Besonderheiten