Kostel sv. Václava v Lažanech a poèátky støedovìkého osídlení Skuteèska: Díl I. Katalog

22,00 

Artikelnummer: 6-8-78 Kategorien: ,

OBSAH:

ÚVOD

CHARAKTERISTIKA PROSTØEDÍ

PØÍÈINY A PRÙBÌH VÝZKUMU

KATALOG
• STRUKTURA HESLA
• POUŽITÉ ZKRATKY
• POPIS JEDNOTLIVÝCH HROBÙ

TERÉNNÍ DOKUMENTACE

SEZNAM LITERATURY

SOUHRN/SUMMARY

Gewicht 1154 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-8-78

KurzbezTitel

Kostel sv. Václava v Lažanech a poèátky støedovìkého osídlení Skuteèska: Díl I. Katalog, Teil 1

Autor

Jan Frolík – Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2017

Technische Angaben

263 stran, Czech, abstract in English, 29, 8 x 21 cm, paperback