Archeologicke rozhledy 2017 sešti 4

15,00 

OBSAH:

Jaroslav Peška – Lenka Polcerová
První pohøebištì jevišovické kultury na Moravì

£ukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Krzysztof Dobrzañski
The Wroc³aw–Szczytniki flanged axe from Koperniki. A contribution to archaeometallurgical studies on the Únìtice axes in Poland

Miloslav Chytráèek – Ondøej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Petra Stránská –Tereza Šálková
Lidská obì z pozdní doby halštatské v jižních Èechách? K interpretaci nálezù pod výšinnou lokalitou starší doby železné na Vraném vrchu u Spolí, okr. Èeský Krumlov

David Vích
Doba laténská v severní èásti Boskovické brázdy ve svìtledrobných kovových nálezù

Gewicht 390 g
Bestellnr

6-10-2017-4

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2017 sešti 4

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2017

TechnischeAbgaben

529 – 696 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Jaroslav Peška – Lenka Polcerová První pohøebištì jevišovické kultury na Moravì £ukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Krzysztof Dobrzañski The Wroc³aw–Szczytniki flanged axe from Koperniki. A contribution to archaeometallurgical studies on the Únìtice axes in Poland Miloslav Chytráèek – Ondøej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Petra Stránská –Tereza Šálková Lidská obì z pozdní doby halštatské v jižních Èechách? K interpretaci nálezù pod výšinnou lokalitou starší doby železné na Vraném vrchu u Spolí, okr. Èeský Krumlov David Vích Doba laténská v severní èásti Boskovické brázdy ve svìtledrobných kovových nálezù

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage