Kostel sv. Václava v Žabonosech Díl I. Katalog

25,00 

Catalog of 106 graves from the 11th – 19th centuries outside and inside the Church of St. Wenceslas. Detailed publication of the field situation and the knowledge gained, including the results of scientific analyzes (anthropology, paleobotany, radiocarbon dating). Findings from other field situations that are important for the dating or interpretation of the find situation are added.

Katalog 106 hrobů z období 11. – 19. století zkoumaných vně i uvnitř kostela sv. Václava. Detailní publikace terénní situace a získaných nálezů včetně výsledků přírodovědeckých analýz (antropologie, paleobotanika, radiouhlíkové datování). Doplněny jsou nálezy z jiných terénních situací důležité pro datování nebo interpretaci nálezové situace.

OBSAH:

ÚVOD

ŽABONOSY – ARCHEOLOGIE, HISTORIE, LOKALIZACE

PŘÍČINY A PRŮBĚH VÝZKUMU

KATALOG
• STRUKTURA HESLA
• POUŽITÉ ZKRATKY
• AUTOŘI DOKUMENTACE
• POPIS HROBŮ
• OSTATNÍ NÁLEZY

TERÉNNÍ DOKUMENTACE

SEZNAM LITERATURY

SUMMARY

Gewicht 755 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-8-89

Hauptgruppe

Archäologie Böhmen/Mähren

KurzbezTitel

Kostel sv. Václava v Žabonosech Díl I. Katalog

Autor

Jan Frolík – Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2021

Technische Angaben

172 stran, Czech, abstract in English, 29,8 x 21 cm, paperback