Raně středověké pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích

39,00 

Publikace prezentuje výsledky výzkumu patrně poslední relativně zachované části rozsáhlého raně středověkého pohřebiště na pravém břehu potoka Brusnice v zázemí Pražského hradu, jenž proběhl v r. 2012. Jádro monografie tvoří nálezový katalog zpřístupňující vyčerpávající informace o 49 raně středověkých hrobech, v nichž bylo pohřbeno 52 antropologicky hodnocených jedinců. Analytické kapitoly se věnují úpravě hrobových jam, antropologii, hrobové výbavě atd. Několik pohřbů bylo vybaveno pozoruhodnými nálezy ženského šperku, z nichž zaujme na prvním místě figurální záušnice z hrobu 47. Význam nálezů pro poznání produkce pražské šperkařské dílny je zhodnocen v samostatné kapitole. Další kapitoly jsou věnovány chemickému rozboru nálezů skleněných korálků, rekonstrukci stravy pohřbívané populace a technologickému průzkumu šperků. Kniha, vybavená dále také odbornými posudky a analýzami z okruhu přírodovědných disciplín, přináší celistvé a moderní zpracování plošně zkoumaného pohřebiště v blízkém zázemí Pražského hradu, jež časově odpovídá období počátků přemyslovského státu. Tato skutečnost – spolu s malou nadějí pro blízkou i vzdálenější budoucnost na podobně rozsáhlé plošné výzkumy v daném území – přisuzuje předkládané publikaci vysokou poznávací hodnotu.

Obsah

ÚVOD

LOKALITA TRIANGL
• Poloha, přírodní prostředí a historie lokality
• Postup a metoda výzkumu
• Pozůstatky lidských aktivit starších a mladších než raně středověké pohřbívání
• Souvislosti osídlení a pohřbívání ve středo- až mladohradištním období

KATALOG

ARCHEOLOGIE POHŘEBIŠTĚ TRIANGL
• Orientace, tvar a rozměry hrobových jam
• Vnitřní úprava hrobových jam — použití dřeva a kamene
• Výsledky antropologického posouzení (Petra Stránská)
• Poloha pohřbených
• Hrobová výbava
• Vejce, keramika, vědro
• Nože, ostruhy, kování vázacích řemínků a křesací souprava
• C. šperk
• Shrnutí

SKLENĚNÉ KORÁLKY Z POHŘEBIŠTĚ TRIANGL – CHEMICKÉ ANALÝZY (Dana Rohanová)

REKONSTRUKCE STRAVY DOSPĚLÉ 1 DĚTSKÉ POPULACE Z POHŘEBIŠTĚ TRIANGL (Sylva Drtikolová Kaupová)

TECHNOLOGICKÝ PRŮZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA REPLIK ŠPERKŮ Z POHŘEBIŠTĚ TRIANGL (Ludmila Barčáková)

PRAŽSKÁ ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA – Příspěvek nálezů z pohřebiště Triangl

ZÁVĚR – VÝPOVĚĎ POHŘEBIŠTĚ TRIANGL V RÁMCI RODÍCÍHO SE PŘEMYSLOVSKÉHO STÁTU

ODBORNÉ ANALÝZY A POSUDKY
• Antropologický posudek (Petra Stránská)
• Xylotomické analýzy (Petr a Romana Kočárovi)
• Mineralogický posudek (Lukáš Zahradníček)
• Analýza textilu (Helena Březinová)
• Posudek vaječných skořápek (Lenka Kovačiková)
• Posudek vzorku z vnitřku kaptorgy (Radka Kozáková)

BIBLIOGRAFIE

SUMMARY

Gewicht 982 g
Größe 30 × 22 cm
Bestellnr

6-8-95

Hauptgruppe

Tschechische Literatur

KurzbezTitel

Raně středověké pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích

Autor

Drahomíra Frolíková-Kaliszová – Herausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Erscheinungsjahr

Praha 2023

Technische Angaben

172 stran, česky, anglické resumé, 30 x 22 cm, paperback