Castellologica Bohemica 17

35,00 

Artikelnummer: 6-5-17 Kategorien: ,

Studie

František Gabriel – Lucie Kursová:
• Otázky k rozsahu a podob? hradu Skály (Bischofstein)

Jaroslav Paná?ek:
• Vykopávky v roce 1833 na hrad? u Velenic (okr. ?eská Lípa)

Josef Unger – František Ko?ínek – Pavel Ko?ínek:
• Nová zjišt?ní z hradu Kraví Hora u Kuroslep (okr. T?ebí?)

David Vích – Tomáš Bek – Miloš Kudrnovský – Josef Švejnoha – Zuzana Va?eková – Renata Veselá:
• Rekonstrukce hradu v Brandýse nad Orlicí v letech 2013?2016

Zlata Gersdorfová:
• Sakrální prostory ?eskokrumlovského hradu

Magdalena Biedermanová – Miroslava Cejpová:
• P?ísp?vek k poznání topeniš? Ludvíkova k?ídla Pražského hradu

Vojt?ch Ve?e?e:
• Klášter, nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskup? v letech 1344–1421, její hypotetická rekonstrukce a klasi?kace

Jan Boukal:
• Hospodá?ská instrukce jako pramen poznání života na hradech na prahu raného novov?ku (Na p?íkladu instrukce pro k?ivoklátského hejtmana Albrechta z V?esovic z roku 1528)

Karel Hamberger:
• Hrad Kynšperk nad Oh?í

Dalibor Janiš – Jan Št?tina:
• Historie a stavební vývoj st?edov?kého hradu a renesan?ního zámku v Holešov?

Petr Kastl:
• Úloha Nového Herštejnu v ?esko–bavorském kon?iktu

Kate?ina Blažková:
• Tvrz v Pšovlkách (okr. Rakovník). Výzkum vodního p?íkopu tvrze

František Záruba:
• P?ísp?vek k poznání st?edov?ké podoby Nového Hradu u Jimlína (okr. Louny)

Josef Hložek – Petr Menšík:
• Hrad V?žka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila

Recenze

František Záruba:
• Lenka Bobková – Tomáš Veli?ka ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem: Jan Zho?elecký, t?etí syn Karla IV. Praha 2016.

Zlata Gersdorfová:
• Královská založení na jihu ?ech za vlády posledních P?emyslovc?. ?eské Bud?jovice 2016.

František Záruba:
• Královská založení na jihu ?ech za vlády posledních P?emyslovc?. ?eské Bud?jovice 2016.

Gewicht 1121 g
Bestellnr

6-5-17

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Burgenforschung

Hauptgruppe

Castellogica Bohemica

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Castellologica Bohemica 17

Autor

Josef Hložek a Petr Menšík – Herrausgeber: Archeologický ústav AV ?R, Praha, v.v.i. – Spole?nost p?átel starožitostí

Erscheinungsjahr

Plze? 2017

TechnischeAbgaben

428 Seiten, 18 Beiträge zum Stand der Forschung, zahlreiche Abb., Karten und Pläne in SW und Farbe, tschechisch und umfangreichen Zusammenfassungen in Deutsch, 29, 8 x 21, 1 cm, Broschur

Inhalt

Studie František Gabriel – Lucie Kursová: • Otázky k rozsahu a podob? hradu Skály (Bischofstein) Jaroslav Paná?ek: • Vykopávky v roce 1833 na hrad? u Velenic (okr. ?eská Lípa) Josef Unger – František Ko?ínek – Pavel Ko?ínek: • Nová zjišt?ní z hradu Kraví Hora u Kuroslep (okr. T?ebí?) David Vích – Tomáš Bek – Miloš Kudrnovský – Josef Švejnoha – Zuzana Va?eková – Renata Veselá: • Rekonstrukce hradu v Brandýse nad Orlicí v letech 2013?2016 Zlata Gersdorfová: • Sakrální prostory ?eskokrumlovského hradu Magdalena Biedermanová – Miroslava Cejpová: • P?ísp?vek k poznání topeniš? Ludvíkova k?ídla Pražského hradu Vojt?ch Ve?e?e: • Klášter, nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskup? v letech 1344–1421, její hypotetická rekonstrukce a klasi?kace Jan Boukal: • Hospodá?ská instrukce jako pramen poznání života na hradech na prahu raného novov?ku (Na p?íkladu instrukce pro k?ivoklátského hejtmana Albrechta z V?esovic z roku 1528) Karel Hamberger: • Hrad Kynšperk nad Oh?í Dalibor Janiš – Jan Št?tina: • Historie a stavební vývoj st?edov?kého hradu a renesan?ního zámku v Holešov? Petr Kastl: • Úloha Nového Herštejnu v ?esko–bavorském kon?iktu Kate?ina Blažková: • Tvrz v Pšovlkách (okr. Rakovník). Výzkum vodního p?íkopu tvrze František Záruba: • P?ísp?vek k poznání st?edov?ké podoby Nového Hradu u Jimlína (okr. Louny) Josef Hložek – Petr Menšík: • Hrad V?žka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila Recenze František Záruba: • Lenka Bobková – Tomáš Veli?ka ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem: Jan Zho?elecký, t?etí syn Karla IV. Praha 2016. Zlata Gersdorfová: • Královská založení na jihu ?ech za vlády posledních P?emyslovc?. ?eské Bud?jovice 2016. František Záruba: • Královská založení na jihu ?ech za vlády posledních P?emyslovc?. ?eské Bud?jovice 2016.

Besonderheiten