Èeské Švýcarsko ve støedovìku

10,00 

Artikelnummer: 6-8-79 Kategorien: ,

Úvod

Odkrývání støedovìkých dìjin Èeského Švýcarska

Støedovìké osídlení Èeského Švýcarska z pohledu písemných pramenù
• Støedovìké komunikace a nej starší stopy lidské aktivity
• Støedovìká kolonizace a vznik pozemkové držby v rukou šlechty
• Neklidná léta husitských a vartenberských válek v 15. století
• Nejstarší popisy hranic a využívání pøírodního bohatství ve støedovìku

Pozùstatky støedovìkého sídlení
• Brtnický Hrádek (k. ú. Brtníky, okr. Dìèín)
• Vlèí Hrádek (k. ú. Vlèí Hora, okr. Dìèín)
• Chøibský Hrádek (k.ú. Doubice, okr. Dìèín)
• Kyjovský Hrádek (k.ú. Kyjov, okr. Dìèín)
• Falkenštejn (k.ú. Jetøichovice, okr. Dìèín)
• Šauenštejn (k.ú. Vysoká Lípa, okr. Dìèín)
• Skláøství
• Vesnice, smolámy a dehtámy

Cesta Èeského Švýcarska støedovìkými dìjinami

Literatura

Böhmische Schweiz im Mittelalter

Gewicht 111 g
Bestellnr

6-8-79

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Burgenforschung

Hauptgruppe

Einzeltitel Tschechien

Untergruppe

Einzeltitel Tschechien

ISBN
KurzbezTitel

Èeské Švýcarsko ve støedovìku

Autor

František Gabriel & Vojtìch Vanìk

Erscheinungsjahr

Praha 2006

TechnischeAbgaben

70 Seiten, zahlreiche Abbildungen in S/W, Beiträge in Tschechisch und Deutsch, 21, 0 x 14, 8 cm, Broschur

Inhalt

Úvod Odkrývání støedovìkých dìjin Èeského Švýcarska Støedovìké osídlení Èeského Švýcarska z pohledu písemných pramenù • Støedovìké komunikace a nej starší stopy lidské aktivity • Støedovìká kolonizace a vznik pozemkové držby v rukou šlechty • Neklidná léta husitských a vartenberských válek v 15. století • Nejstarší popisy hranic a využívání pøírodního bohatství ve støedovìku Pozùstatky støedovìkého sídlení • Brtnický Hrádek (k. ú. Brtníky, okr. Dìèín) • Vlèí Hrádek (k. ú. Vlèí Hora, okr. Dìèín) • Chøibský Hrádek (k.ú. Doubice, okr. Dìèín) • Kyjovský Hrádek (k.ú. Kyjov, okr. Dìèín) • Falkenštejn (k.ú. Jetøichovice, okr. Dìèín) • Šauenštejn (k.ú. Vysoká Lípa, okr. Dìèín) • Skláøství • Vesnice, smolámy a dehtámy Cesta Èeského Švýcarska støedovìkými dìjinami Literatura Böhmische Schweiz im Mittelalter

Besonderheiten