Archeologicke rozhledy 2016 sešti 1

15,00 

OBSAH:

Patrik Mik – Daniel Sosna – Patrik Galeta
Zhodnocení možností odhadu pohlaví autorùpaleolitických nástìnných maleb z otiskù ruky

Dagmar Dreslerová – Petr Koèár – Tomáš Chuman
Pravìké osídlení, pùdy a zemìdìlské strategie

Filip Laval
Co je kostel?K poèátkùm šlechtických sídel èeského støedovìku

Pavel Burgert
Bavorské jurské rohovce Franské Alby v neolitu a eneolitu Èech

Tomasz Purowski – Olga Syta – Barbara Wagner
Italian leech-shaped glass fibula bow from the Hallstatt period,discovered in Poland

Jan Klápšt
Hospodaøení s vodou ve støedovìké vsi Ve spálenému Vyžlovky na Èernokostelecku

Gewicht 385 g
Bestellnr

6-10-2016-1

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2016 sešti 1

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

160 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Patrik Mik – Daniel Sosna – Patrik Galeta Zhodnocení možností odhadu pohlaví autorùpaleolitických nástìnných maleb z otiskù ruky Dagmar Dreslerová – Petr Koèár – Tomáš Chuman Pravìké osídlení, pùdy a zemìdìlské strategie Filip Laval Co je kostel?K poèátkùm šlechtických sídel èeského støedovìku Pavel Burgert Bavorské jurské rohovce Franské Alby v neolitu a eneolitu Èech Tomasz Purowski – Olga Syta – Barbara Wagner Italian leech-shaped glass fibula bow from the Hallstatt period, discovered in Poland Jan Klápšt Hospodaøení s vodou ve støedovìké vsi Ve spálenému Vyžlovky na Èernokostelecku

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage