Archeologicke rozhledy 2016 sešti 3

15,00 

OBSAH:

David Parma – Mária Hajnalová – Jiøí Kala – Romana Koèárová – Petr Kos –Roman Køivánek
Pohøebištì v Podolí u Brna a fenomén žárových hrobùmladší doby bronzové s rozmìrnými jámami na Moravì
A cemetery inPodolí u Brna and the phenomenon of Late Bronze Age cremation graveswith large pits in Moravia

Aurel Rustoiu
Lords and ladies of the rings. Saddle-shaped finger-ringsfrom the Carpathian Basin
Páni a paní prstenù. Sedlovité prsteny z Karpat-ské kotliny

David Vích – Jan Jílek
Hrob nebo depot? Nález z doby øímské u Jevíèka(okr. Svitavy)
A grave or a hoard? A Roman-period find near Jevíèko, Svitavydistrict, Czech Republic

Michal Hlavica – Vojtìch Nosek – Lucie Valášková – Jan Petøík
Technickéznaèky jako opomíjený archeologický pramen? Fotogrammetrická ana-lýza den nádob z velkomoravských hrnèíøských dílen ze Starého Mìsta(okr. Uherské Hradištì), polohy „U Víta“
Technical marks as a neglectedarchaeological record? Photogrammetric analysis of the bottoms of vesselsfrom Great Moravian pottery workshops at the ‘U Víta’ site in Staré Mìsto (Uherské Hradištì district)

Gewicht 391 g
Bestellnr

6-10-2016-3

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2016 sešti 3

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

289- 428 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: David Parma – Mária Hajnalová – Jiøí Kala – Romana Koèárová – Petr Kos –Roman Køivánek Pohøebištì v Podolí u Brna a fenomén žárových hrobùmladší doby bronzové s rozmìrnými jámami na Moravì A cemetery inPodolí u Brna and the phenomenon of Late Bronze Age cremation graveswith large pits in Moravia Aurel Rustoiu Lords and ladies of the rings. Saddle-shaped finger-ringsfrom the Carpathian Basin Páni a paní prstenù. Sedlovité prsteny z Karpat-ské kotliny David Vích – Jan Jílek Hrob nebo depot? Nález z doby øímské u Jevíèka(okr. Svitavy) A grave or a hoard? A Roman-period find near Jevíèko, Svitavydistrict, Czech Republic Michal Hlavica – Vojtìch Nosek – Lucie Valášková – Jan Petøík Technickéznaèky jako opomíjený archeologický pramen? Fotogrammetrická ana-lýza den nádob z velkomoravských hrnèíøských dílen ze Starého Mìsta(okr. Uherské Hradištì), polohy „U Víta“ Technical marks as a neglectedarchaeological record? Photogrammetric analysis of the bottoms of vesselsfrom Great Moravian pottery workshops at the ‘U Víta’ site in Staré Mìsto (Uherské Hradištì district)

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage