Archeologicke rozhledy 2016 sešti 4

15,00 

OBSAH:

Václav Hrnèíø – Petr Kvìtina
Archeologické poznání otroctví
Archaeological recognition of slavery

Vladimír Salaè
Kvádové v nejstarších dìjinách Èech a støední Evropy
Quaden in der ältesten Geschichte Böhmens und Mitteleuropas

Ivan Prchlík
Strabón a Tacitus o poèátcích dìjin Èeské kotliny. Nìkolikpoznámek k otázkám znovunastoleným Vladimírem Salaèem
Strabo andTacitus on the beginnings of the history of the Czech Basin. Some notes on the issues reopened by Vladimír Salaè

Petr Koèár – Pavel Šlézar – Romana Koèárová
Vegetace a ekonomika pøed-velkomoravské centrální lokality v Olomouci-Povelu
Vegetation and economy of the pre-Great Moravian central site of Olomouc-Povel

Gewicht 391 g
Bestellnr

6-10-2016-4

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2016 sešti 4

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

429 – 596 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Václav Hrnèíø – Petr Kvìtina Archeologické poznání otroctví Archaeological recognition of slavery Vladimír Salaè Kvádové v nejstarších dìjinách Èech a støední Evropy Quaden in der ältesten Geschichte Böhmens und Mitteleuropas Ivan Prchlík Strabón a Tacitus o poèátcích dìjin Èeské kotliny. Nìkolikpoznámek k otázkám znovunastoleným Vladimírem Salaèem Strabo andTacitus on the beginnings of the history of the Czech Basin. Some notes on the issues reopened by Vladimír Salaè Petr Koèár – Pavel Šlézar – Romana Koèárová Vegetace a ekonomika pøed-velkomoravské centrální lokality v Olomouci-Povelu Vegetation and economy of the pre-Great Moravian central site of Olomouc-Povel

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage