Archeologicke rozhledy 2020 sešti 3

15,00 

OBSAH:

Martin Ježek:
Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu

Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová:
Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia

Ludmila Kaňáková a kol:
Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů

Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac:
Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko

Tomáš Mangel a kol.:
New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín

Andrzej Pydyn – Mateusz Popek:
A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře

Gewicht 481 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2020-3

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2020 sešti 3

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2020

Technische Angaben

311 – 476 stran, Czech, English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage