Archeologicke rozhledy 2022 sešti 2

15,00 

OBSAH:

Peter Kováčik – Jan Pavelka – Andrea Hořínková:
Rádla z pozdní doby bronzové z Opavy – Late Bronze Age ards from Opava, Czech Silesia.

Ivan Čižmář – Roman Křivánek – Miroslav Popelka:
K poznání charakteru a rozsahu oppida Staré Hradisko (okr. Prostějov) na základě nedestruktivních prospekčních metod a dálkového průzkumu – Determining the character and scope of Staré Hradisko (central Moravia) oppidum using non-destructive survey methods and remote sensing.

Sylva Drtikolová Kaupová – Zdeněk Vytlačil – Lenka Kovačiková – Michaela Látková – Lumír Poláček – Petr Velemínský:
Stav izotopových výzkumů stravy, rezidenční mobility a zemědělského hospodaření populace Velké Moravy (9.–10. století) – Current stage of isotopic research on diet, residential mobility and agricultural practices of the Great Moravian population (9th–10th century AD).

Ivana Boháčová – Vojtěch Dvořák:
Hmotová rekonstrukce raně středověkého opevnění a jeho vývoje. Proměny fortifikačních prvků z 9.–11. století ve výpovědi pramenů z někdejší Císařské konírny Pražského hradu a přilehlého dvora – Reconstruction of early medieval fortification and its development. Types and changes in fortification elements (9th–11th century) in the testimony of sources from the former Imperial Stables of Prague Castle and the adjacent courtyard.

Hedvika Sedláčková – Jan Musil – Petr Kubín – Jaroslav Podliska – Dana Rohanová – Pavel Staněk – Kateřina Vaďurová:
Číše s choboty v kontextu gotického a renesančního skla v Čechách a na Moravě – Claw beakers in the context of Gothic and Renaissance glass in Bohemia and Moravia.

Nové publikace / New publications

Gewicht 345 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2022-2

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2022 sešti 2

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2022

Technische Angaben

153 – 296 stran, Czech, English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage