Archeologicke rozhledy 2023 sešti 1

15,00 

OBSAH:

RESEARCH ARTICLE – VÝZKUMNÝ ČLÁNEK

Dagmara Łaciak
Creating the so-called graphite-coated potteryof the Late Bronze and Early Iron Ages: An experimental approach to manufacturing prehistoric pottery
• Takzvaná tuhovaná keramika mladší doby bronzové a starší doby železné: Experimentální přístup ve výrobě pravěké keramiky

Daniel Pilař – Petr Květina
House unit of the Linear Pottery culture?Fill structure and pottery style analysisat the Bylany settlement
• Stavební komplex v kultuře s lineární keramikou?Analýza struktury výplně a keramického stylu na sídlišti Bylany

TOPICAL REVIEW – TEMATICKÁ SYNTÉZA

Jarmila Bíšková – Veronika Brychová – Peter Demján –Dagmar Dreslerová – Alžběta Frank Danielisová – Kristýna Hošková –David John – Nikola Koštová – Petr Limburský – Mihály Molnár –Alice Moravcová – Kateřina Pachnerová Brabcová – Markéta Petrová –Ivo Světlík – Jiří Šneberger – Josef Tecl – Vojtěch Valášek
Možnosti a limity radiouhlíkového datováníse zaměřením na netypické archeologické vzorky
• Capabilities and limits of radiocarbon dating with a focuson untypical archaeological samples

Ladislav Čapek
Ontologické obraty v archeologii a studiu materiální kultury: archeologie jako věda o „věcech“
• Ontological turns in archaeology and material culture studies:archaeology as a discipline about ‘things’

NEWS – ZPRÁVY

Václav Vondrovský – Peter Demján – Dagmar Dreslerová
Arch14CZ: A new open database of radiocarbon datesfrom the Czech Republic released
• Arch14CZ: nová veřejná databáze radiokarbonových datz České republiky byla spuštěna

BOOK REVIEW – RECENZE

Jiří Varhaník
• Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Národní památ-kový ústav, Praha 2022. ISBN 978-80-88339-14-4. 295 str

Gewicht 250 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2023-1

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2023 sešti 1

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2023

Technische Angaben

3 – 104 stran, Czech, English, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage