Castrum Pragense 11: Pohrebiste na Loretanskem námesti v Praze-Hradcanech. Archeologicky vyzkum . Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl II

15,00 

Dvoudílná publikace jednoho z nejstarších plošných zásah? do komplikovaného prost?edí stratigrafií preurbáního a urbáního organismu v ?echách. Publikace p?ináší souhrn a základní vyhodnocení výjime?ného souboru pramen? (díl I), spojených s nejrozsáhlejším poh?ebním areálem v historickém jádru Prahy. Areál byl dlouhodob? využíván b?hem raného a vrcholného st?edov?ku i v novov?ku a v jeho prom?nách lze zachytit obecné jevy a tendence vývoje st?edov?ké spole?nosti. Poh?ebišt? je pozoruhodné skute?ností, že jeho funkce nebyla zcela kontinuální, ale že do jeho prostoru nebo do jeho ?ástí se opakovan? vracely sídelní aktivity. Publikace je sou?asn? i kritickou edici primární a sekundární dokumentace výzkumu (plánová p?íloha k dílu I a díl II).

Two-part publication of one of the oldest surface interventions in the complicated environment of strains of pre-urban and urban organisms in Bohemia. The publication presents a summary and basic evaluation of the exceptional collection of sources (part I), connected with the most extensive burial site in the historical center of Prague. The area has been used for many years during the early and high Middle Ages and in the Modern Age, and its variations can capture the general phenomena and tendencies of the development of medieval society. The burial ground is noteworthy because its function was not entirely continuous, but that its settlement or part of it repeatedly returned to its settlement activities. The publication is also a critical edition of the primary and secondary research documentation (Schedule Appendix to Part I and Part II.)

Gewicht 1182 g
Bestellnr

6-7-11-2

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Castrum Pragense (Archeologický ústav AV CR)

Untergruppe

Castrum Pragense

ISBN
KurzbezTitel

Castrum Pragense 11: Pohrebiste na Loretanskem námesti v Praze-Hradcanech. Archeologicky vyzkum . Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl II

Autor

Boháèová, Ivana – Blažková, Gabriela

Erscheinungsjahr

Praha 2011

TechnischeAbgaben

311 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in S/W, Beiträge in Tschechisch und Englisch, 29, 7 x 21 cm, Broschur — 311 pages, numerous illustrations and tables in S / W, contributions in Czech and English, 29, 7 x 21 cm, paperback

Inhalt

Dvoudílná publikace jednoho z nejstarších plošných zásah? do komplikovaného prost?edí stratigrafií preurbáního a urbáního organismu v ?echách. Publikace p?ináší souhrn a základní vyhodnocení výjime?ného souboru pramen? (díl I), spojených s nejrozsáhlejším poh?ebním areálem v historickém jádru Prahy. Areál byl dlouhodob? využíván b?hem raného a vrcholného st?edov?ku i v novov?ku a v jeho prom?nách lze zachytit obecné jevy a tendence vývoje st?edov?ké spole?nosti. Poh?ebišt? je pozoruhodné skute?ností, že jeho funkce nebyla zcela kontinuální, ale že do jeho prostoru nebo do jeho ?ástí se opakovan? vracely sídelní aktivity. Publikace je sou?asn? i kritickou edici primární a sekundární dokumentace výzkumu (plánová p?íloha k dílu I a díl II). Two-part publication of one of the oldest surface interventions in the complicated environment of strains of pre-urban and urban organisms in Bohemia. The publication presents a summary and basic evaluation of the exceptional collection of sources (part I), connected with the most extensive burial site in the historical center of Prague. The area has been used for many years during the early and high Middle Ages and in the Modern Age, and its variations can capture the general phenomena and tendencies of the development of medieval society. The burial ground is noteworthy because its function was not entirely continuous, but that its settlement or part of it repeatedly returned to its settlement activities. The publication is also a critical edition of the primary and secondary research documentation (Schedule Appendix to Part I and Part II.)

Besonderheiten