Castrum Pragense 15: Pohřebiště ve vnitřním areálu Pražského hradu

15,00 

Publication of 4 burial grounds and other solitary skeletons mainly from eastern and southern parts of Prague Castle from the 10th to 18th centuries, including anthropological evaluation. Contribution to methodology of reconstruction and processing of strongly disturbed/damaged graveyards.

Zve?ejn?ní 4 poh?ebních a jiných samostatných kostlivc? p?edevším z východní a jižní ?ásti Pražského hradu z 10. až 18. století v?etn? antropologického hodnocení. P?ísp?vek k metodice rekonstrukce a zpracování siln? narušených / poškozených h?bitov?.

Gewicht 1054 g
Bestellnr

6-7-15

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Castrum Pragense (Archeologický ústav AV CR)

Untergruppe

Castrum Pragense

ISBN
KurzbezTitel

Castrum Pragense 15: Poh?ebišt? ve vnit?ním areálu Pražského hradu

Autor

Jan Frolík a. kol. – Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR, Praha, v.v.i.

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

243 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in Farbe und S/W, Beiträge in Englisch und Tschechisch, 29, 7 x 21 x 1, 5 cm, Broschur

Inhalt

Publication of 4 burial grounds and other solitary skeletons mainly from eastern and southern parts of Prague Castle from the 10th to 18th centuries, including anthropological evaluation. Contribution to methodology of reconstruction and processing of strongly disturbed/damaged graveyards. Zve?ejn?ní 4 poh?ebních a jiných samostatných kostlivc? p?edevším z východní a jižní ?ásti Pražského hradu z 10. až 18. století v?etn? antropologického hodnocení. P?ísp?vek k metodice rekonstrukce a zpracování siln? narušených / poškozených h?bitov?.

Besonderheiten