Poh?ební areály ún?tické kultury ve Vlin?vsi

42,00 

Artikelnummer: 6-8-77-1 Kategorien: ,

VÝZKUM ÚN?TICKÝCH POH?EBNÍCH AREÁL? VEVLIN?VSI
• Historie archeologického výzkumu lokality
• Ún?tické nálezy na M?lnicku
• Topografie lokality a p?írodní prost?edí

KATALOG NÁLEZ?
• Poznámky ke katalogové ?ásti
• Soupis nálezu

UKLÁDÁNÍ POH?B? A HROBOVÉ KONSTRUKCE
• Poh?by v hrobech
• Objekty sídlištního charakteru s p?ítomností antropologického materiálu
• Žlabový objekt ? 4300

MOVITÉ NÁLEZY
• Keramické nálezy-?
• Kovové nálezy-?
• Jehlice
• Nálezy z jantaru-J
• Nálezy z kosti-??
• Nálezy z kamene-Ka
• Stopy užívání p?edm?t?, opravy a jejich druhotné použití
• Poloha zám?rn? uložených p?edm?t? v hrobech
• Poloha zám?rn? uložených p?edm?t? v sídlištních objektech s poh?by
• Spole?ný výskyt typ? p?edm?t?
• Interpretace p?edm?t? v hrobech vzhledem ? umíst?ní, spole?nému výskytu a možné funkci

CHRONOLOGICKÉPOSTAVENINÁLEZU
• Keramické nálezy
• Kovové
• Nálezy z kamene
• Statigrafická pozorování
• Chronologická interpretace nálezových celk?

VNIT?NÍ VÝVOJ A CHRONOLOGIE POH?EBNÍHO AREÁLU VE VLIN?VSI
• Absolutní datování vybraných nálezových soubor?
• Materiálové analýzy kovových p?edm?t?
• Koresponden?ní analýza nálezových soubor? .
• Chronologie poh?ebního areálu

POHLAVÍ A V?K POH?BENÝCH JEDINC?
• Pohlaví poh?bených jedinc?
• V?k poh?bených jedinc?
• Pohlaví a v?k jedinc? uložených v hrobech s vícenásobnými poh?by
• Pohlaví, v?k a výbava hrobu

CHARAKTERISTIKA KAMENNÝCH ARTEFAKT? A SUROVIN POUŽITÝCH PRO JEJICH VÝROBU

ZVÍ?ECÍ NÁLEZY
• Zví?ecí osteologické nálezy z hrob? kultury ún?tické
• Zví?ecí nálezy ze sídlištních objekt? s p?ítomností antropologického materiálu

ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA LIDSKÝCH OSTATK?
• Antropologická charakteristika nejv?tších skupin poh?b?
• Ún?tická poh?ebišt? jako celek

POH?BY D?TÍ
• Uložení d?tských poh?b? ve Vlin?vsi
• Milodary v d?tských hrobech ve Vlin?vsi
• Etnografický exkurz do sv?ta d?tí

POH?EBNÍ AREÁLY VE VLIN?VSI A ÚN?TICKÁ KULTURA V ?ECHÁCH
ZÁV?R
LITERATURA
SUMMARY
FOTOGRAFIE 13-24
TABELY 1-32

Gewicht 3030 g
Bestellnr

6-8-77

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Einzeltitel

Untergruppe

Einzeltitel

ISBN
KurzbezTitel

Poh?ební areály ún?tické kultury ve Vlin?vsi

Autor

Petr Limburský a kol. – Herausgeber: Archeologický ústav AV ?R, Praha

Erscheinungsjahr

Praha 2018

TechnischeAbgaben

642 stran, 5 ne?íslovaných stran obrazových p?íloh : ilustrace (n?které barevné), mapy ; 31 cm + 1 koresponden?ní matice (60 x 84 cm složeno na 21 x 30 cm), 2 plány (60 x 84 cm složeno na 21 x 30 cm)

Inhalt

VÝZKUM ÚN?TICKÝCH POH?EBNÍCH AREÁL? VEVLIN?VSI • Historie archeologického výzkumu lokality • Ún?tické nálezy na M?lnicku • Topografie lokality a p?írodní prost?edí KATALOG NÁLEZ? • Poznámky ke katalogové ?ásti • Soupis nálezu UKLÁDÁNÍ POH?B? A HROBOVÉ KONSTRUKCE • Poh?by v hrobech • Objekty sídlištního charakteru s p?ítomností antropologického materiálu • Žlabový objekt ? 4300 MOVITÉ NÁLEZY • Keramické nálezy-? • Kovové nálezy-? • Jehlice • Nálezy z jantaru-J • Nálezy z kosti-?? • Nálezy z kamene-Ka • Stopy užívání p?edm?t?, opravy a jejich druhotné použití • Poloha zám?rn? uložených p?edm?t? v hrobech • Poloha zám?rn? uložených p?edm?t? v sídlištních objektech s poh?by • Spole?ný výskyt typ? p?edm?t? • Interpretace p?edm?t? v hrobech vzhledem ? umíst?ní, spole?nému výskytu a možné funkci CHRONOLOGICKÉPOSTAVENINÁLEZU • Keramické nálezy • Kovové • Nálezy z kamene • Statigrafická pozorování • Chronologická interpretace nálezových celk? VNIT?NÍ VÝVOJ A CHRONOLOGIE POH?EBNÍHO AREÁLU VE VLIN?VSI • Absolutní datování vybraných nálezových soubor? • Materiálové analýzy kovových p?edm?t? • Koresponden?ní analýza nálezových soubor? . • Chronologie poh?ebního areálu POHLAVÍ A V?K POH?BENÝCH JEDINC? • Pohlaví poh?bených jedinc? • V?k poh?bených jedinc? • Pohlaví a v?k jedinc? uložených v hrobech s vícenásobnými poh?by • Pohlaví, v?k a výbava hrobu CHARAKTERISTIKA KAMENNÝCH ARTEFAKT? A SUROVIN POUŽITÝCH PRO JEJICH VÝROBU ZVÍ?ECÍ NÁLEZY • Zví?ecí osteologické nálezy z hrob? kultury ún?tické • Zví?ecí nálezy ze sídlištních objekt? s p?ítomností antropologického materiálu ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA LIDSKÝCH OSTATK? • Antropologická charakteristika nejv?tších skupin poh?b? • Ún?tická poh?ebišt? jako celek POH?BY D?TÍ • Uložení d?tských poh?b? ve Vlin?vsi • Milodary v d?tských hrobech ve Vlin?vsi • Etnografický exkurz do sv?ta d?tí POH?EBNÍ AREÁLY VE VLIN?VSI A ÚN?TICKÁ KULTURA V ?ECHÁCH ZÁV?R LITERATURA SUMMARY FOTOGRAFIE 13-24 TABELY 1-32

Besonderheiten