Archeologický atlas ?ech

29,00 

Artikelnummer: 6-1-09 Kategorien: ,

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o ?eskou archeologii stále schází. I v ?eské republice sice existuje ?ada archeologických encyklopedií a pr?vodc?; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není pouze sd?lit ?tená?i ur?itý soubor informací o archeologických nalezištích, nálezech a výzkumech, ale p?edevším nau?it jej archeologické lokality vnímat, nalézt a pochopit logiku jejich výpov?di. K tomu sm??ují p?edevším nové podrobné mapy, údaje o poloze v zem?pisných sou?adnicích a v?tšinou nové, profesionáln? zpracované terénní fotografie.

Pro publikaci bylo vybráno 105 archeologických lokalit z území ?ech. S výjimkou n?kolika málo míst s významnými archeologickými výzkumy a muzei jde vždy o lokality, na kterých jsou archeologické památky vid?t na povrchu, a? už v reliéfu terénu, nebo ruinách staveb. P?edložený výb?r zahrnuje v?tšinu známých a opravdu významných v terénu viditelných archeologických lokalit na území ?ech, nicmén? celý soubor byl sestaven p?edevším tak, aby zachycoval lokality typické v širokém spektru jejich podob, funkcí a stá?í. Archeologické památky jsou v tomto svazku chápány v dosud neobvyklé ší?i, a to od jesky? osídlených v paleolitu po vesnice vysídlené po 2. sv?tové válce.

Gewicht 1772 g
Bestellnr

6-1-09

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Übersichten

Untergruppe

Übersichten

ISBN
KurzbezTitel

Archeologický atlas ?ech

Autor

Martin Kuna – Herausgeber: Archeologický ústav AV ?R, Praha, v.v.i.

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

517 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in Farbe und S/W, Beiträge in Tschechisch, 21, 6 x 21, 6 x 3, 5 cm, Festeinband

Inhalt

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o ?eskou archeologii stále schází. I v ?eské republice sice existuje ?ada archeologických encyklopedií a pr?vodc?; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není pouze sd?lit ?tená?i ur?itý soubor informací o archeologických nalezištích, nálezech a výzkumech, ale p?edevším nau?it jej archeologické lokality vnímat, nalézt a pochopit logiku jejich výpov?di. K tomu sm??ují p?edevším nové podrobné mapy, údaje o poloze v zem?pisných sou?adnicích a v?tšinou nové, profesionáln? zpracované terénní fotografie. Pro publikaci bylo vybráno 105 archeologických lokalit z území ?ech. S výjimkou n?kolika málo míst s významnými archeologickými výzkumy a muzei jde vždy o lokality, na kterých jsou archeologické památky vid?t na povrchu, a? už v reliéfu terénu, nebo ruinách staveb. P?edložený výb?r zahrnuje v?tšinu známých a opravdu významných v terénu viditelných archeologických lokalit na území ?ech, nicmén? celý soubor byl sestaven p?edevším tak, aby zachycoval lokality typické v širokém spektru jejich podob, funkcí a stá?í. Archeologické památky jsou v tomto svazku chápány v dosud neobvyklé ší?i, a to od jesky? osídlených v paleolitu po vesnice vysídlené po 2. sv?tové válce.

Besonderheiten