Archeologicke rozhledy 2021 sešti 1

15,00 

OBSAH:

Miroslav Šmíd — Marek Lečbych — Jaromír Šmerda — Jiří Kala — Petr Limburský:
Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze — A Funnel Beaker settlement and cemetery in Dambořice, South Moravia. A contribution to knowledge of cemeteries with burials in an extended position

Eszter Fejér:
Neue und wiederentdeckte Griffzungendolche mit Ringabschluss. Die Verbreitung einer spätbronzezeitlichen Innovation in Mitteleuropa — New and rediscovered tanged daggers with ring-shaped handle tip. The spread of a Late Bronze Age innovation in Central Europe

Vladimír Varsik — Ludmila Illášová — Ján Štubňa:
Koráliky z germánskej rezidencie v Cíferi-Páci (juhozápadné Slovensko) — Beads from the Germanic residence at Cífer-Pác (southwest Slovakia)

Pavel Drnovský — Petr Hejhal — Erika Průchová:
Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod) — An Early Modern military camp as an archaeological site.
The excavation of the field camp in Jaroměř—Semonice (northeast Bohemia)

NOVÉ PUBLIKACE

Markéta Končelová:
Jaromír Beneš — Václav Vondrovský — Michaela Ptáková — Lenka Kovačiková — Petr Šída: The Neolithic Site of Hrdlovka (České Budějovice — Most 2019)

Karel Nováček:
Kryštof Derner a kol.: Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří. Mittelalterliche Bergbau und Hüttenwesen in der Region Pregnitz im mittleren Erzgebirge (Dresden 2018)

Jan Kypta:
Radek Bláha — Jiří Slavík: Hrad v Hradci Králové (Hradec Králové 2020)

Josef Unger:
Der Erdstall. Fachzeitschrift für Erdstallforschung und Montanarchäologie 46, 2020

Jan Kypta:
Miloš Hlava: Archeolog a jeho sbírka. Josef Antonín Jíra a archeologické muzeum na Hanspaulce (Praha 2020)

Zdeněk Beneš:
Tereza Jošková — Michaela Langová — Jan Jílek (eds.): Mikulovice. Život na hraně (Pardubice 2020)

Jan Kypta:
Tomáš Klír: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí (Praha 2020)

Soňa Boriová:
Alan K. Outram — Amy Bogaard: Subsistence and Society in Prehistory (Cambridge 2019)

Jan Kypta:
Jan Štětina — Dalibor Janiš a kol.: Tvrz Kurovice. Stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu (Kroměříž 2019)

Gewicht 382 g
Größe 24 × 17 cm
Bestellnr

6-10-2021-1

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2021 sešti 1

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2021

Technische Angaben

1 – 160 stran, Czech, English, Deutsch, 23,5 x 16,5 cm, paperback

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage